स्वापु (रसायनशास्त्र)

विकिपिडिया नं

रसायनशास्त्रय् स्वापु धागु छगु अन्यागु भौतिक फेनोमेनन ख: गन निगु रसायनत: ईलेक्ट्रोन कया, बिया कि मखुसा इलेक्ट्रोन ईना छधि जुया च्वने फै|