Jump to content

सोनगढ तालुका

विकिपिडिया नं
सोनगढ तालुका
Coordinates
देय्  India
State गुजरात
जिल्ला तापी जिल्ला
Time zone IST (UTC+5:30)

सोनगढ तालुका भारतया गुजरात राज्यया तापी जिल्लाया छगु तालुका ख। थ्व तालुकाय् प्राथमिक ब्वंकुथि, पंचायतघर, आंगणवाडी, डेरी आदि शैक्षिक, प्रशासनिक व आर्थिक थाय् दु। थ्व तालुकाय् बुंज्या, मजदुरी, पशुपालन आदि ज्या याइपिं मनुत दु। थ्व तालुकाया मू भाषा गुजराती ख। नापं थन हिन्दी नं थुपिं मनुत दु।

थ्व तालुकाया गां थ्व कथं दु -

अच्छाळवा बेडवण पी भेंसरोत चापलधारा गैसवार
अगासवन बेडवन पी उमरडा चीखलापदा गलखाडी
अजवर भाणपुर चीखली भेंसरोत गलकुवा
अमालडी भरादडा चीकली खडका गताडी
अमलगुंदी भाटवाडा चीमेर घांचीकुवा
अमलपदा भीमपुरा चीमकवा धासीया मेधा
अंबा भोरथावा चोरवाड धोडा
आमली भुरीवेल ददीं धोडचीत
अमलीपदा बोरडा देवळपदा झोडी रूवाळी
अमथावा बोरी सवर धाजंबा धुंटवेल
बालमराइ बोरकुवा धामोडी धुसरगाम
बंधारपदा बोरपदा धनमौली गोलाण
बावली बुंधा डोन गोपालपुरा
बेडी चकालीया दोसवाडा गुंदी
बेडपदा चाकवन दुमडा गुणखाडी
बेडवन खडका चंपावाडी इकवा गोलण धुंसडा
हणमंतीया कांटी कुकराडुंगरी मोटा सतशीला
हींडला कापड बंध कुमकुवा मोटा तरपदा
हीरावाडी करवांडा लांगड मोटी भुरवन
जामापुर कावला लवचाली मोटी खेरवण
जामखाडी केलाइ लींबी नाना बंधारपदा
जाडपती खादी महुडी नाना तरपदा
जाराळी खंभाळा मैयाळी नानी भुरवन
जारी अंबा खंजार मल नानी खेरवण
जुन खापतीया मालंगदेव नींदवाडा
जुणवन खारसी मांडल नीशाणा
काकडकुवा खेरवाडा मांडवी पाणी ओझार
काकड कुवा पी उमारडा खोगळ गाम मसाणपदा ओटाटोकुरवा
काळाधाट खोखसा मेधा ओत्ता
कणादेवी कीकाकुइ मेधसींगी पहाडादा
कणाला कुइलीवेल मोहपदा (मंगलदेव) पांच पीपळा
कानजी कुकडझार मोंगवन पथारडा
पीपळकुवा श्रावणीया उकाइ रीसेटलमेन्ट वीलेज वेलझार
पोखरण सीलतवेल उखाळडा वीरथावा
रामपुरा कणादेवी सीणांद उमरडा वाधनेरा
रामपुरा कोठार सींगल खांच वदडा पी भेंसरोत वाजहारडा
रणीयांबा सींगलवन वडी भेंसरोत वाजपुर
रासमती सींगपुर वधीरूपगढ वांझाफळी
रूपवाडा सीरसपदा वडपदा पी टोकरवा वांकवेल
सादडकुवा सीसोर वडपदा पी उमरडा वेकुर
सदादुन सोनारपदा वडपदा पी उमरडा टोकरवा (जामणकुवा)
सदादवेल सोनगढ वेगडा टोकरवा (सेगुपदा)
समरकुवा तपारवडा सेलझार टेमका
संधकुवा तरसाडी सेरूल्ला टीचकीया
सर जामळी सातकाशी