Jump to content

सी शार्प

विकिपिडिया नं
C#
प्रोग्रामिंग प्याराडिज्म:structured, imperative, object-oriented
बजारय् वगु:२००१ (न्हुगु संस्करण २००५)
डिजाइनर:माइक्रोसफ्ट कर्पोरेसन
टाइप व्यवस्था:static, strong, both safe and unsafe, nominative
मू छ्येलेज्या:.नेट फ्रेमवर्क, मोनो, डटग्नु
भाषिका:१.०, १.५ , २.०(ECMA)
प्रेरणायागु श्रोत:डेल्फी प्रोग्रामिङ भाषा, सी++, जाभा, Modula-3, Eiffel
प्रभावित सफ्टवेर:Nemerle, D, Java[१]

सी# वा सी शार्प धाःगु छगू अब्जेक्ट ओरिएन्टेड प्रोग्रामिङ भाषा खः । थ्व भाय्‌यात माइक्रोसफ्ट नं डट नेट (.नेट) या छगू भागया रुपय् सुरु याःगु खःसा आः थ्व भाय् इ.सी.यम.एआइ एस् ओ नं मान्यता प्राप्त जुइधुंकूगु दु । अन्देर्स् हेज्ल्स्बेर्ग धाःम्ह मनुखं थ्व भाय् दयेकूगु खः ।

दिजाईन उदेश्य[सम्पादन]

इ.सी.यम.ए या मापदन्ड या आधारय् सी# या दिजाईन उदेश्य:

  • सी# सरल, आधुनिक, सामान्य-प्रयोजन य लागि जिइक धकाः दयेकूगु अब्जेक्ट ओरिएन्टेड प्रोग्रामिङ भाय् ।
  • सफ्टवेयरय् दकसिबे महत्वपूर्ण खँ धैगु जबरता व यक्व तुइमाःगु जूगुलिं थ्व भाषाया ताइप चे़किङ,यरे बाउन्द चे़किङ, सोर्सकोदत छथासं मेनग थासय् यंकेत ज्या जबरतापूर्वक जुइमा ।
  • अन्तर्राष्ट्रीयकरणयात लिधंसा बिइमाःगु ।
  1. In Java ५.०, several features (foreach, autoboxing, varargs, attributes and enums) were introduced, after proving themselves useful in the C# language (with only minor differences in name and implementation). [१][२][३]