Jump to content

साँचो यशु गिर्जाघर

विकिपिडिया नं

साँचो यशु गिर्जाघर चीनया बेइजिन्गय् १९१७ य् पलिस्था जूगु छगू जक स्वतन्त्र गिर्जाघर ।

थौंकन्हय् थुगु संस्थाया ४५ गू देसय् यानाः मुक्कं १५ लाख दुजःत दु । थ्व संस्था इसाई धर्म अन्तरगत प्रोटेस्टेन्ट समुदायलिसे स्वापू दु । थुगु चर्चय् क्रिस्‌मस व इस्टर पर्व हनीमखु । थ्व चर्च भारतय् सन् १९३२ स पलिस्था जूगु खः।

थुगु चर्चया १० प्रमुख विश्‍वास क्वय् न्ह्यथना कथंया दु

  1. बाप्तिसम
  2. पवित्र आत्मा
  3. पवित्र सम्बन्ध
  4. तुति सिलेगु
  5. पवित्र बाइबल
  6. मोक्ष
  7. अन्तिम न्याय
  8. सब्बाथ दिं (शनिवाः)
  9. यशु क्राइस्ट
  10. गिर्जाघर