सरगुजा जिल्ला

विकिपिडिया नं
सरगुजा जिल्ला
सरगुजा जिला
—  छत्तीसगढया जिल्ला  —
सरगुजा जिल्लाया छत्तीसगढ राज्य नापंया मानकिपा
सरगुजा जिल्लाया छत्तीसगढ राज्य नापंया मानकिपा
देय् भारत
राज्य छत्तीसगढ
विभाग सगगुजा विभाग
मू नगर अम्बिकापुर
मण्डल राजपुर तहसील, अम्बिकापुर तहसील, लुण्ड्रा तहसील, सीतापुर तहसील, पाल तहसील, सामरी तहसील, वाड्रफनगर तहसील, प्रतापपुर तहसील, सुरजपुर तहसील
Area
 - Total १५,७३२ km2 (६,०७४.२ sq mi)
Population (2011)
 - Total २,३६१,३२९
 - Density १५०.१/km2 (३८८.७/sq mi)
तथ्याङ्क
 - साक्षरता 61.16
 - लिङ्ग अनुपात 991
Website आधिकारिक जाःथाय्

सरगुजा जिल्ला भारतया छत्तीसगढ राज्यया छगू जिल्ला ख। थ्व जिल्लाया मू नगर अम्बिकापुरनम्ना कलान ख। थ्व जिल्लाया तहसील थ्व कथं दु-

जनसंख्या[सम्पादन]

सन् २०११स जूगु जनगणना कथं थ्व जिल्लाया उपजिल्ला (तहसील) व ग्रामीण जनसंख्या थ्व कथं दु-

राज्य कोद जिल्ला कोद तहसील कोद प्रशासनिक इकाइ राज्य/जिल्ला तहसील सकल गां ग्रामीण जनसंख्या सकल ग्रामीण मिजं सकल ग्रामीण मिसा
२२ राज्य छत्तीसगढ़ १९५६७ १९६०७९६१ ९७९७४२६ ९८१०५३५
२२ ४०१ जिल्ला सरगुजा १७४६ २११६९६५ १०६७९०८ १०४९०५७
२२ ४०१ ३२३६ तहसील रामानुजगंज ११३ १५६१७३ ७९४३० ७६७४३
२२ ४०१ ३२३७ तहसील बलरामपुर १२२ १०५९५३ ५३७९४ ५२१५९
२२ ४०१ ३२३८ तहसील वाड्रफनगर ११९ १५४९२६ ७८७२४ ७६२०२
२२ ४०१ ३२३९ तहसील प्रतापपुर ११४ १३७९२० ६९३७३ ६८५४७
२२ ४०१ ३२४० तहसील सामरी (कुसमी) १०५ १०२४८४ ५१८७१ ५०६१३
२२ ४०१ ३२४१ तहसील शंकरगढ़ ८९ ७२०८८ ३६४१९ ३५६६९
२२ ४०१ ३२४२ तहसील सूरजपुर ११९ १८९८९६ ९५४९५ ९४४०१
२२ ४०१ ३२४३ तहसील ओड़गी ९९ ८७६०३ ४४६३६ ४२९६७
२२ ४०१ ३२४४ तहसील भैयाथान ९० १२००१२ ६०५३० ५९४८२
२२ ४०१ ३२४५ तहसील रामानुजनगर ७६ १२२२३३ ६१३७० ६०८६३
२२ ४०१ ३२४६ तहसील प्रेमनगर ४६ ५९८४३ ३००६१ २९७८२
२२ ४०१ ३२४७ तहसील अंबिकापुर १२२ १५८६४६ ८००५७ ७८५८९
२२ ४०१ ३२४८ तहसील लखनपुर ९६ ११२६९९ ५६६१० ५६०८९
२२ ४०१ ३२४९ तहसील उदयपुर ८७ ७८९१८ ३९७८० ३९१३८
२२ ४०१ ३२५० तहसील राजपुर ८६ १०४१८४ ५२३७० ५१८१४
२२ ४०१ ३२५१ तहसील लूण्‍ड्रा ११२ ११९८०० ६०४५७ ५९३४३
२२ ४०१ ३२५२ तहसील सीतापुर ५१ ८६७७० ४३१३४ ४३६३६
२२ ४०१ ३२५३ तहसील बतौली ५४ ७०२४४ ३५०९४ ३५१५०
२२ ४०१ ३२५४ तहसील मैनपाट ४६ ७६५७३ ३८७०३ ३७८७०

स्वयादिसँ[सम्पादन]