सन् ८२१

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

८२१ ग्रेगोरियन पात्रो यागु छगु साधारण दँ खः।

झाका[edit]

थाय् कथं[edit]

एसिया[edit]

बैजन्टाइन साम्राज्य[edit]

  • बैजन्टाइन जेनेरल टमस द स्लाभनं बैजन्टाइन एनाटोलियायात नियन्त्रणय् हइ व अब्बासिद खलिफतया मान्तया नं कया युरोपय् केन्द्रित जुइ। सम्राट माइकल २ कन्स्ट्यान्टिनोपलय् घेराबन्दी जुइ धाःसा टमसया नगरय् न्हापांगु हमला विफल जुइ।


बुगु[edit]

मदूगु[edit]

लिधंसा[edit]