Jump to content

संतरामपुर तालुका

विकिपिडिया नं
संतरामपुर तालुका
Coordinates
देय्  India
State गुजरात
जिल्ला पंचमहल जिल्ला
Time zone IST (UTC+5:30)

संतरामपुर तालुका भारतया गुजरात राज्यया पंचमहल जिल्लाया छगु तालुका ख। थ्व तालुकाय् प्राथमिक ब्वंकुथि, पंचायतघर, आंगणवाडी, डेरी आदि शैक्षिक, प्रशासनिक व आर्थिक थाय् दु। थ्व तालुकाय् बुंज्या, मजदुरी, पशुपालन आदि ज्या याइपिं मनुत दु। थ्व तालुकाया मू भाषा गुजराती ख। नापं थन हिन्दी नं थुपिं मनुत दु।

गां[सम्पादन]

थ्व तालुकाया गां थ्व कथं दु -

आंबा भवनपुरा धामोतना मोयला गोठीब
आंबळीयात भेंणाद्गा डोली गोठीबडा
अंदरसींग ना मुवाडा भोटवा (इस्ट) दोतावाडा गुवालीया
आंजणवा भोटवा (वेस्ट) एन्द्गा हडानी सरसण
आसीवाडा बोईडीया फळवा हठीपुरा
बाबराइ बुगढ गडा हीरापुरा
बाबरी बुगडना मुवाडा गाडीया जालदा
बाबरोल चराडा गाला तळावडी जानवड
बहैडीया चेला पगीना मुवाडा गालाखेडी जोटंगीया
बरेला छायण गलालीया कडुची
बरीकोटा चींचाणी गामडी काळीबेल
बटकवाडा चीतवा गराडीया कळीबेल नवाधरा
बावाना सालीया चुंथाना मुवाडा गोधर (वेस्ट) कलीया अंबा
बेनदा दहेला नरशींगपुर कणबीना मोयला
भमरी दलीयाटी नसीकपुर कणजरा (संत)
भाणा सीमळ मोटा अंबेला नेस हरिपुरा कणझारा (संत)
भंडारा मोटा सरणैया ओरा कसलपुर
खेरवा मोटी भुगेडी पादेडी अठोर काशीया
खोडधरा मोटी खरसोली पढारींया केनपुर
कोसंबडा मोटी क्यार पगीना मुवाडा खेडाया अलीयास प्रतापगढ
कोठीना मुवाडा मोटी सरसण पांचा मुवाडी रतनपुर (गोथीब)
कोठा मोटीरेल (वेस्ट) पांचा मुवाडी रायणीया
कोटवट मोवासा पणीयार सडां
कुंडा मोयला पाड पारथमपुर सांगळ फळिया
कयारीया नलाइ पीठापुर (बोरवाडा) संगवडीया (संत)
ललकपुर नेण सलाइ राफइ सांबर
लीमडा मुवाडी नाना अंबेला रामभेमना मुवाडा सांठ पालीया
लीमडी नाना नटवा रामपुर (संत) सांगावाडा
मालणपुर नानी बुगेडी राणानी सरसण संतरामपुर
मांचोड नानी क्यार रणेला सराड
मांकोडीया नानी सरसण राणीजीनी पादेडी सरासवा (वेस्ट)
मेताना मुवाडा नानीरेल (वेस्ट) उंबेर सातकुंडा
मोलारा वांकडी वडीया सवगढ
मोरलनाका वांटा (महेताणा) वाधण शीर
सींगलगढ वावीया मुवाडा वाधफळ सीमलीया
सुकाटींबा वेणा वालाखेडी टींभारवा
सुरपुर व्यार वांदरीया (वेस्ट) टींबला
तलाद्गा झाब (वेस्ट) वांजीया खुंट उखरेली
थांभा