संकिपा

विकिपिडिया नं
Jump to navigation Jump to search
१६ मिमि स्प्रिङ्ग वाउण्ड बोलेक्स H16 रिफ्लेक्स क्यामेरा

संकिपा (Motion Picture) धागु २०औं व २१औं शताब्दीयागु दक्ले अप्व न्ह्याइपुइकिगु साधनय् छगु खः। संकिपायात थी-थी कथं बायेछिं। संकिपाया थ्व चीहाकःगु इतिहासय् थ्व ख्यलय् यक्व विकास जूगु दु। ऐतिहासिक विकासया आधारय् संकिपा न्हापा सः मदूगु युगं सः दूगु युगय् व हाकु-तुयु संकिपां रंगीन संकिपाय् व २दि, ३दि जुजुं ४दिइ विकास जुल। नापं, संकिपाया सः सराउन्द साउन्द, किपा हाइ रिजोलुसन व संकिपा दबूया प्राविधिक पक्ष नं बल्लाना वयाच्वंगु दु। संकिपायात थी-थी रुपय् बायेछिं।

आपालं संकिपा मनोरञ्जनया छगू विधाय् आधारित जुइ। थी-थी विधा ल्वाकछ्याना नं संकिपा दयेकिगु या। विधाया आधारय् हलिमया संकिपाया छुं मू विधा थ्व कथं दु-

 • नाटकीय (द्रामा)
 • हास्य (कमेडी)
 • ध्याचु
 • ऐतिहासिक
 • धार्मिक
 • द्वन्द्व
 • मतिना (रोमान्तिक)
 • पारिवारिक
 • सांगीतिक (म्युजिकल)
 • चेतना जागृत यायेगु
 • जीवनी
 • ग्यान्पु (हरर)
 • मिस्तरी
 • क्षेत्रीय (हलिवुदय् वेस्तर्न, जापानय् सामुराइ, भारतय् सांगीतिक आदि)
 • कल्त (संकिपाय् न्ह्याइपुइकिगु छगू सवाः दूपिंसं जक्क स्वइगु दसु: स्तार वार्स)

स्वयादिसँ[सम्पादन]