Jump to content

श्रीलङ्काया विभागीय सचिवालय

विकिपिडिया नं

श्रीलङ्काय् जिल्लातेत थी-थी उपजिल्लाय् बायातःगु दु। थन्याःगु उपजिल्लायात विभाग (Division) धाइ। थन्यागु विभाग संकिगु संस्थायात विभागीय सचिवालय (Divisional Secretariat) धाइ। श्रीलङ्काया विभागीय सचिवालयत थ्व कथं दु-


मध्यम प्रान्त[सम्पादन]

महनुवर जिल्ला[सम्पादन]

स्वयादिसँ: महनुवर जिल्ला
 • अकुरण विभागीय सचिवालय
 • दॆल्तॊट विभागीय सचिवालय
 • दॊलुव विभागीय सचिवालय
 • गँगइहळकोरले विभागीय सचिवालय
 • हारिस्पत्तुव विभागीय सचिवालय
 • हतरलियद्द विभागीय सचिवालय
 • महनुवर विभागीय सचिवालय
 • कुन्डसाले विभागीय सचिवालय
 • मॅददुम्बर विभागीय सचिवालय
 • मिनिपे विभागीय सचिवालय
 • पन्विल विभागीय सचिवालय
 • पस्बागेकोरले विभागीय सचिवालय
 • पातदुम्बर विभागीय सचिवालय
 • पातहेवाहॅट विभागीय सचिवालय
 • पूजापिटिय विभागीय सचिवालय
 • तुम्पने विभागीय सचिवालय
 • उडदुम्बर विभागीय सचिवालय
 • उडप्रान्त विभागीय सचिवालय
 • उडुनुवर विभागीय सचिवालय
 • यटिनुवर विभागीय सचिवालय

मातले जिल्ला[सम्पादन]

स्वयादिसँ: मातले जिल्ला
 • अँबन्गँग कोरले विभागीय सचिवालय
 • दँबुल्ल विभागीय सचिवालय
 • गलेवॆल विभागीय सचिवालय
 • लग्गल पल्लेगम विभागीय सचिवालय
 • मातले विभागीय सचिवालय
 • नाउल विभागीय सचिवालय
 • पल्लेपॊल विभागीय सचिवालय
 • रत्तॊट विभागीय सचिवालय
 • उकुवॆल विभागीय सचिवालय
 • विल्गमुव विभागीय सचिवालय
 • यटवत्त विभागीय सचिवालय

नुवर ऎळिय जिल्ला[सम्पादन]

स्वयादिसँ: नुवर ऎळिय जिल्ला
 • अँबगमुव विभागीय सचिवालय
 • हगुरन्केत विभागीय सचिवालय
 • कॊत्मले विभागीय सचिवालय
 • नुवर ऎळिय विभागीय सचिवालय
 • वलपने विभागीय सचिवालय


नॅगॆनहिर प्रान्त[सम्पादन]

अम्पार जिल्ला[सम्पादन]

स्वयादिसँ: अम्पार जिल्ला
 • अड्डलच्चेन विभागीय सचिवालय
 • अक्करॆयिपत्तुव विभागीय सचिवालय
 • अलयाडिवॆम्बु विभागीय सचिवालय
 • अम्पार विभागीय सचिवालय
 • दमन विभागीय सचिवालय
 • दॆहिअत्तकण्डिय विभागीय सचिवालय
 • ईरगम विभागीय सचिवालय
 • कल्मुने विभागीय सचिवालय
 • करतिवु विभागीय सचिवालय
 • लाहुगल विभागीय सचिवालय
 • महऒय विभागीय सचिवालय
 • नवितान्वॆलि विभागीय सचिवालय
 • नीन्तावुर् विभागीय सचिवालय
 • पदियतलाव विभागीय सचिवालय
 • पॊतुविल् विभागीय सचिवालय
 • सेन्तमारतु विभागीय सचिवालय
 • समन्तुरे विभागीय सचिवालय
 • तिरुक्कोविल् विभागीय सचिवालय
 • उहन विभागीय सचिवालय

मडकलपुव जिल्ला[सम्पादन]

स्वयादिसँ: मडकलपुव जिल्ला
 • मडकलपुव विभागीय सचिवालय
 • ऎरावूर् पत्तु विभागीय सचिवालय
 • ऎरावूर् नगर विभागीय सचिवालय
 • कात्तन्कुडि विभागीय सचिवालय
 • कोरळे पत्तु विभागीय सचिवालय
 • कोरळे पत्तु उतुर विभागीय सचिवालय
 • कोरळे पत्तु दकुण विभागीय सचिवालय
 • कोरळे पत्तु बटहिर विभागीय सचिवालय
 • मान्मुने उतुर विभागीय सचिवालय
 • मान्मुने पत्तु विभागीय सचिवालय
 • मान्मुने दकुण सह ऎरुविल् पत्तु विभागीय सचिवालय
 • मान्मुने बटहिर विभागीय सचिवालय
 • पॊरतिवु पत्तु विभागीय सचिवालय

त्रिकुणामल जिल्ला[सम्पादन]

स्वयादिसँ: त्रिकुणामल जिल्ला
 • गोमरन्कडवल विभागीय सचिवालय
 • कन्तले विभागीय सचिवालय
 • किन्निया विभागीय सचिवालय
 • कुच्चवेलि विभागीय सचिवालय
 • मॊरवॅव विभागीय सचिवालय
 • मुत्तूर् विभागीय सचिवालय
 • पदवि श्री पुर विभागीय सचिवालय
 • सेरुविल विभागीय सचिवालय
 • तँबलगमुव विभागीय सचिवालय
 • त्रिकुणामल विभागीय सचिवालय
 • वॆरुगल् विभागीय सचिवालय

उतुरु मॅद प्रान्त[सम्पादन]

अनुराधपुर जिल्ला[सम्पादन]

स्वयादिसँ: अनुराधपुर जिल्ला
 • अनुराधपुर विभागीय सचिवालय
 • गल्नॅव विभागीय सचिवालय
 • गलॆन्बिदुनुवॅव विभागीय सचिवालय
 • हॊरॊव्पॊतान विभागीय सचिवालय
 • इपलोगम विभागीय सचिवालय
 • कहटगस्दिगिलिय विभागीय सचिवालय
 • कॅँबितिगॊल्लॅव विभागीय सचिवालय
 • कॅकिराव विभागीय सचिवालय
 • महाविलच्चिय विभागीय सचिवालय
 • मॅदवच्चिय विभागीय सचिवालय
 • मिहिन्तले विभागीय सचिवालय
 • नच्चदूव विभागीय सचिवालय
 • नॊच्चियागम विभागीय सचिवालय
 • नुवरगम् प्रान्त मध्यम विभागीय सचिवालय
 • नुवरगम् प्रान्त नॅगॆनहिर विभागीय सचिवालय
 • पदविय विभागीय सचिवालय
 • पळागल विभागीय सचिवालय
 • पलुगस्वॅव विभागीय सचिवालय
 • राजांगनय विभागीय सचिवालय
 • रँबॅव विभागीय सचिवालय
 • तलाव विभागीय सचिवालय
 • तँबुत्तेगम विभागीय सचिवालय
 • तिरप्पने विभागीय सचिवालय

पॊळॊन्नरुव जिल्ला[सम्पादन]

स्वयादिसँ: पॊळॊन्नरुव जिल्ला
 • दिँबुलागल विभागीय सचिवालय
 • ऍलहॅर विभागीय सचिवालय
 • हिँगुरक्गॊड विभागीय सचिवालय
 • लंकापुर विभागीय सचिवालय
 • मॅदिरिगिरिय विभागीय सचिवालय
 • तमन्कडुव विभागीय सचिवालय
 • वॅलिकन्द विभागीय सचिवालय

उतुरु प्रान्त[सम्पादन]

यापनय जिल्ला[सम्पादन]

स्वयादिसँ: यापनय जिल्ला
 • डॆल्फ़् विभागीय सचिवालय
 • दुपत उतुर विभागीय सचिवालय
 • दुपत दकुण विभागीय सचिवालय
 • यापनय विभागीय सचिवालय
 • नल्लूर् विभागीय सचिवालय
 • तेन्मारच्चि विभागीय सचिवालय
 • वडमारच्चि नॅगॆनहिर विभागीय सचिवालय
 • वडमारच्चि उतुर विभागीय सचिवालय
 • वडमारच्चि निरित विभागीय सचिवालय
 • वलिकामम् नॅगॆनहिर विभागीय सचिवालय
 • वलिकामम् उतुर विभागीय सचिवालय
 • वलिकामम् दकुण विभागीय सचिवालय
 • वलिकामम् निरित विभागीय सचिवालय
 • वलिकामम् बटहिर विभागीय सचिवालय

किलिनॊच्चि जिल्ला[सम्पादन]

स्वयादिसँ: किलिनॊच्चि जिल्ला
 • कण्डावलॆयि विभागीय सचिवालय
 • करच्चि विभागीय सचिवालय
 • पलॆयि विभागीय सचिवालय
 • पुनरीन् विभागीय सचिवालय

मन्नारम जिल्ला[सम्पादन]

स्वयादिसँ: मन्नारम जिल्ला
 • मडु विभागीय सचिवालय
 • मन्नारम विभागीय सचिवालय
 • मान्तै बटहिर विभागीय सचिवालय
 • मूसाले विभागीय सचिवालय
 • नानाट्टान् विभागीय सचिवालय

मुलतिव् जिल्ला[सम्पादन]

स्वयादिसँ: मुलतिव् जिल्ला
 • मान्ते नॅगॆनहिर विभागीय सचिवालय
 • मुहुदुबडपत्तुव विभागीय सचिवालय
 • ऒड्डुसुडान् विभागीय सचिवालय
 • पुदुकुडिइरिप्पु विभागीय सचिवालय
 • तुनुक्‌कायि विभागीय सचिवालय

ववुनियाव जिल्ला[सम्पादन]

स्वयादिसँ: ववुनिया जिल्ला
 • ववुनियाव विभागीय सचिवालय
 • ववुनियाव उतुर विभागीय सचिवालय
 • ववुनियाव दकुण विभागीय सचिवालय
 • वॆन्गलचॆड्डिकुलम विभागीय सचिवालय

वयँब प्रान्त[सम्पादन]

कुरुणॅगल जिल्ला[सम्पादन]

स्वयादिसँ: कुरुणॅगल जिल्ला
 • अलव्व विभागीय सचिवालय
 • अँबन्पॊळ विभागीय सचिवालय
 • बमुणुकॊटुव विभागीय सचिवालय
 • बिंगिरिय विभागीय सचिवालय
 • ऍहॅटुवॅव विभागीय सचिवालय
 • गल्गमुव विभागीय सचिवालय
 • गनेवत्त विभागीय सचिवालय
 • गिरिबाव विभागीय सचिवालय
 • इब्बागमुव विभागीय सचिवालय
 • कटुपॊत विभागीय सचिवालय
 • कॊबॆयिगने विभागीय सचिवालय
 • कॊटवॆहॆर विभागीय सचिवालय
 • कुलियापिटिय नॅगॆनहिर विभागीय सचिवालय
 • कुलियापिटिय बटहिर विभागीय सचिवालय
 • कुरुणॅगल विभागीय सचिवालय
 • महव विभागीय सचिवालय
 • मल्लवपिटिय विभागीय सचिवालय
 • मास्पॊत विभागीय सचिवालय
 • मावतगम विभागीय सचिवालय
 • नारम्मल विभागीय सचिवालय
 • निकवॅरटिय विभागीय सचिवालय
 • पडुवस्नुवर विभागीय सचिवालय
 • पन्नल विभागीय सचिवालय
 • पॊल्गहवॆल विभागीय सचिवालय
 • पॊल्पितिगम विभागीय सचिवालय
 • रस्नायकपुर विभागीय सचिवालय
 • रिदिगम विभागीय सचिवालय
 • उडुबॅद्दाव विभागीय सचिवालय
 • वारियपॊल विभागीय सचिवालय
 • वीरँबुगॆदर विभागीय सचिवालय

पुत्तलम जिल्ला[सम्पादन]

स्वयादिसँ: पुत्तलम जिल्ला
 • आणमडुव विभागीय सचिवालय
 • आरच्चिकट्टुव विभागीय सचिवालय
 • हलावत विभागीय सचिवालय
 • दंकॊटुव विभागीय सचिवालय
 • कल्पिटिय विभागीय सचिवालय
 • करुवलगस्वॅव विभागीय सचिवालय
 • मादम्पॆ विभागीय सचिवालय
 • महकुँबुक्कडवल विभागीय सचिवालय
 • महवॅव विभागीय सचिवालय
 • मुन्दलम विभागीय सचिवालय
 • नात्तन्डिय विभागीय सचिवालय
 • नवगत्तेगम विभागीय सचिवालय
 • पल्लम विभागीय सचिवालय
 • पुत्तलम विभागीय सचिवालय
 • वनातविल्लुव विभागीय सचिवालय
 • वॆन्नप्पुव विभागीय सचिवालय

सबरगमुव प्रान्त[सम्पादन]

कॅगल्ल जिल्ला[सम्पादन]

स्वयादिसँ: कॅगल्ल जिल्ला
 • अरणायक विभागीय सचिवालय
 • बुलत्कॊहुपिटिय विभागीय सचिवालय
 • दॆहिओविट विभागीय सचिवालय
 • दॅरणियगल विभागीय सचिवालय
 • गलिगमुव विभागीय सचिवालय
 • कॅगल्ल विभागीय सचिवालय
 • मावनॅल्ल विभागीय सचिवालय
 • रँबुक्कन विभागीय सचिवालय
 • रुवन्वॅल्ल विभागीय सचिवालय
 • वरकापॊल विभागीय सचिवालय
 • यटियन्तॊट विभागीय सचिवालय

रत्नपुर जिल्ला[सम्पादन]

स्वयादिसँ: रत्नपुर जिल्ला
 • अयगम विभागीय सचिवालय
 • बलंगॊड विभागीय सचिवालय
 • ऍहॅलियगॊड विभागीय सचिवालय
 • ऍलपात विभागीय सचिवालय
 • ऍँबिलिपिटिय विभागीय सचिवालय
 • गॊडकवॆल विभागीय सचिवालय
 • इँबुल्पे विभागीय सचिवालय
 • कहवत्त विभागीय सचिवालय
 • कलवान विभागीय सचिवालय
 • किरिऍल्ल विभागीय सचिवालय
 • कॊलॊन्न विभागीय सचिवालय
 • कुरुविट विभागीय सचिवालय
 • निवितिगल विभागीय सचिवालय
 • ओपनायक विभागीय सचिवालय
 • पॅल्मडुल्ल विभागीय सचिवालय
 • रत्नपुर विभागीय सचिवालय
 • वॅलिगॆपॊल विभागीय सचिवालय

दकुणु प्रान्त[सम्पादन]

गाल्ल जिल्ला[सम्पादन]

स्वयादिसँ: गाल्ल जिल्ला


 • अक्मीमण विभागीय सचिवालय
 • अम्बलन्गॊड विभागीय सचिवालय
 • बद्देगम विभागीय सचिवालय
 • बलपिटिय विभागीय सचिवालय
 • बॆन्तॊट विभागीय सचिवालय
 • बोपॆ-पोद्दल विभागीय सचिवालय
 • ऍल्पिटिय विभागीय सचिवालय
 • कडवत्सतर विभागीय सचिवालय
 • गोनपीनुवल विभागीय सचिवालय
 • हबरादुव विभागीय सचिवालय
 • हिक्कडुव विभागीय सचिवालय
 • इमदुव विभागीय सचिवालय
 • करन्दॆनिय विभागीय सचिवालय
 • नागॊड विभागीय सचिवालय
 • नॆळुव विभागीय सचिवालय
 • नियागम विभागीय सचिवालय
 • तवलम विभागीय सचिवालय
 • वॅलिविटिय-दिवितुर विभागीय सचिवालय
 • यक्कलमुल्ल विभागीय सचिवालय

हम्बन्तॊट जिल्ला[सम्पादन]

स्वयादिसँ: हम्बन्तॊट जिल्ला
 • अम्बलन्तॊट विभागीय सचिवालय
 • अँगुणुकॊळपॅलॅस्स विभागीय सचिवालय
 • बॆलिअत्त विभागीय सचिवालय
 • हम्बन्तॊट विभागीय सचिवालय
 • कटुवन विभागीय सचिवालय
 • लुणुगम्वॆहॆर विभागीय सचिवालय
 • ओकेवॆल विभागीय सचिवालय
 • सूरियवॅव विभागीय सचिवालय
 • तंगल्ल विभागीय सचिवालय
 • तिस्समहाराम विभागीय सचिवालय
 • वलस्मुल्ल विभागीय सचिवालय
 • वीरकॅटिय विभागीय सचिवालय

मातर जिल्ला[सम्पादन]

स्वयादिसँ: मातर जिल्ला
 • अकुरॅस्स विभागीय सचिवालय
 • अतुरलिय विभागीय सचिवालय
 • दॆविनुवर विभागीय सचिवालय
 • दिक्वॅल्ल विभागीय सचिवालय
 • हक्मन विभागीय सचिवालय
 • कँबुरुपिटिय विभागीय सचिवालय
 • किरिन्द पुहुल्वॅल्ल विभागीय सचिवालय
 • कॊटपॊल विभागीय सचिवालय
 • मालिम्बड विभागीय सचिवालय
 • मातर विभागीय सचिवालय
 • मुलटियन विभागीय सचिवालय
 • पस्गॊड विभागीय सचिवालय
 • पिटबॅद्दर विभागीय सचिवालय
 • तिहगॊड विभागीय सचिवालय
 • वॅलिगम विभागीय सचिवालय
 • वॅलिपिटिय विभागीय सचिवालय

ऊव प्रान्त[सम्पादन]

बदुल्ल जिल्ला[सम्पादन]

स्वयादिसँ: बदुल्ल जिल्ला
 • बदुल्ल विभागीय सचिवालय
 • बण्डारवॆल विभागीय सचिवालय
 • ऍल्ल विभागीय सचिवालय
 • हल्दुम्मुल्ल विभागीय सचिवालय
 • हालिऍल विभागीय सचिवालय
 • हपुतले विभागीय सचिवालय
 • कन्दॆकॅटिय विभागीय सचिवालय
 • लुणुगल विभागीय सचिवालय
 • महियंगनय विभागीय सचिवालय
 • मीगहकिवुल विभागीय सचिवालय
 • पस्सर विभागीय सचिवालय
 • रिदीमालियॅद्द विभागीय सचिवालय
 • सॊरणातॊट विभागीय सचिवालय
 • ऊवपरणगम विभागीय सचिवालय
 • वॅलिमड विभागीय सचिवालय

मॊणरागल जिल्ला[सम्पादन]

स्वयादिसँ: मॊणरागल जिल्ला
 • बडल्कुँबुर विभागीय सचिवालय
 • बिबिल विभागीय सचिवालय
 • बुत्तल विभागीय सचिवालय
 • कतरगम विभागीय सचिवालय
 • मडुल्ल-दँबगल्ल विभागीय सचिवालय
 • मॅदगम विभागीय सचिवालय
 • मॊणरागल विभागीय सचिवालय
 • सॆवनगल विभागीय सचिवालय
 • सियँबलाण्डुव विभागीय सचिवालय
 • तणमल्विल विभागीय सचिवालय
 • वॅल्लवाय विभागीय सचिवालय

बस्नाहिर प्रान्त[सम्पादन]

कॊळँब जिल्ला[सम्पादन]

स्वयादिसँ: कॊळँब जिल्ला
 • कॊळँब विभागीय सचिवालय
 • दॆहिवल विभागीय सचिवालय
 • होमागम विभागीय सचिवालय
 • कडुवॆल विभागीय सचिवालय
 • कॅस्बॅव विभागीय सचिवालय
 • कॊलॊन्नाव विभागीय सचिवालय
 • कोट्टे विभागीय सचिवालय
 • महरगम विभागीय सचिवालय
 • मॊरटुव विभागीय सचिवालय
 • पादुक्क विभागीय सचिवालय
 • रत्मलान विभागीय सचिवालय
 • सीतावक विभागीय सचिवालय
 • तिँबिरिगस्याय विभागीय सचिवालय

गम्पह जिल्ला[सम्पादन]

स्वयादिसँ: गम्पह जिल्ला
 • अत्तनगल्ल विभागीय सचिवालय
 • बियगम विभागीय सचिवालय
 • दिवुलपिटिय विभागीय सचिवालय
 • दॊम्पॆ विभागीय सचिवालय
 • गम्पह विभागीय सचिवालय
 • जा-ऍल विभागीय सचिवालय
 • कटान विभागीय सचिवालय
 • कॅळणिय विभागीय सचिवालय
 • महर विभागीय सचिवालय
 • मिनुवन्गॊड विभागीय सचिवालय
 • मीरिगम विभागीय सचिवालय
 • मीगमुव विभागीय सचिवालय
 • वत्तल विभागीय सचिवालय

कळुतर जिल्ला[सम्पादन]

स्वयादिसँ: कळुतर जिल्ला
 • अगलवत्त विभागीय सचिवालय
 • बण्डारगम विभागीय सचिवालय
 • बेरुवल विभागीय सचिवालय
 • बुलत्सिंहल विभागीय सचिवालय
 • दॊडंगॊड विभागीय सचिवालय
 • हॊरण विभागीय सचिवालय
 • इंगिरिय विभागीय सचिवालय
 • कळुतर विभागीय सचिवालय
 • मदुरावॆल विभागीय सचिवालय
 • मतुगम विभागीय सचिवालय
 • मिल्लनिय विभागीय सचिवालय
 • पालिन्दनुवर विभागीय सचिवालय
 • पानदुर विभागीय सचिवालय
 • वलल्लाविट विभागीय सचिवालय


स्वयादिसँ[सम्पादन]