शाङ्हाइ

विकिपिडिया नं
Jump to navigation Jump to search

शाङ्हाइ चीनया छगू मू नगर ख। थ्व नगर चीनया मू आर्थिक नगर ख। थ्व नगर हलिमया दकलय् महत्त्वपूर्ण नगरय् छगू ख।

प्रचलित लजिलजिइ[सम्पादन]

चीनया बारेय् दयेकिगु यक्व चीजया नामय् शाङ्हाइ स्वागु खनेछिं। दसु हलिवुदया संकिपा शाङ्हाइ नुन, शाङ्हाइ नाइत्स आदि।


लिधंसा[सम्पादन]

स्वयादिसँ[सम्पादन]