वीर रस

विकिपिडिया नं
Jump to navigation Jump to search

वीर रस नवरसय् छता रस ख। थ्व रसया स्थायी भाव उत्साह ख। संगीतय् बिलहरि राग, अठाण राग, केदार राग, गुणकलि राग आदि राग वीररस प्रधान राग ख। भरतमुनिं च्वयादिगु नाट्यशात्रम्य् “वीरो नाम उत्तमप्रकृतिकः उत्साहस्थायिभावात्मकः” धका थ्व रसयात वर्णन यानादिगु दु। थ्व रसया वारेय् वय्‌कलं थथे च्वयादिगु दु

उत्साहोऽध्यवसायादविषादित्वादविस्मयमोहात्।
विविधादर्थविशेषाद्वीररसो नाम सम्भवति॥

खँग्वःयागु उत्पत्ति व छ्येलेज्या[सम्पादन]

उत्पत्ति व विकास[सम्पादन]

थ्व खँग्वयागु छ्येलेज्या दक्ले न्ह्य संस्कृतय् जुगु ख। वीर् धातुय् अच् प्रत्यय लाना “वीर” शब्द उत्पत्ति जूगु ख। लिपा थ्व खँग्वयागु तत्सम खँग्वया रुपे यक्व भासे, यक्व कथलं छ्येलेज्या जुल।

छ्येलेज्या[सम्पादन]

थ्व खँग्वयागु छ्येलेज्या संस्कृतय् व संस्कृत नाप स्वापू दुगु व संस्कृत नं बुया वगु भाषे जुगु खने दु।

विभाग[सम्पादन]

साहित्यदर्पणकार वीररसयात स च दानधर्मयुद्धैः दयया च समन्वितः समन्वितः चतुर्धा धका क्वय् बियातःगु प्यता विभागय् बायातःगु दु-

  • दानम् वा दानवीर (नापं सुनां फ्वं वःसा छकलं दान बीगु लक्षण)
  • धर्मः वा धर्मवीत (थःगु धर्मं धाथें याइगु लक्षण)
  • युद्धम् वा युद्धवीर (हताःय् वीरया क्यनिगु लक्षण)
  • दया वा दयावीर (भेदभाव, समय मस्वसें दया याइगु लक्षण)

थ्व प्यता विभाग नापं असुरवीर, लोभवीर, आदि मेमेगु उपभेद नं दु।

स्वया दिसँ[सम्पादन]