विकिपिडिया:विकिज्याझ्वः विधान

विकिपिडिया नं
(Redirected from विधान)
थन झासँ: navigation, मालादिसँ
जुजु हाम्मुरबियागु स्टेलाय् शमशद्यनं विधानयागु कोड जुजु हामुरबियात बिगु क्येनातगु दु
  1. विधान
  2. अपराध
  3. संविधान
  4. निश्चित भ्वं त
    1. म्याग्ना कार्टा
    2. लेभियाथन
    3. रिपब्लिक (प्लेटो)
    4. द कम्युनिस्ट म्यानिफेस्टो