Jump to content

विकिपिडिया:Very Frequently Asked Questions

विकिपिडिया नं

Template:पाठक सहायता

विकिपीडिया छु ख ?

[सम्पादन]

विकिपीडिया छगु दां पुले म्वागु ज्ञानकोश ख गुगु संन्सार ले लाखौं लाख योगदान याना थमेस्या स्युगु ज्ञान चोया प्रचार या य गु विश्वास याइ ।

विकि छु ख ?

[सम्पादन]

विकि व विकिपीडिया छगु हे ख ला ?

[सम्पादन]

विकिपीडिया या इतिहास

[सम्पादन]