लेबाननया प्रशासनिक विभाजन

विकिपिडिया नं
लेबानन

लेबाननयात क्वे बियातःगु प्रान्त व जिल्लाय् विभक्त याना तःगु दु-

जब्बल लिबनान प्रान्त[सम्पादन]

थ्व प्रान्तय् ६गु जिल्ला दु

अलबका प्रान्त[सम्पादन]

थ्व प्रान्तय् ५गु जिल्ला दु

अलशमाल प्रान्त[सम्पादन]

थ्व प्रान्तय् ७गु जिल्ला दु

अलजनोब प्रान्त[सम्पादन]

थ्व प्रान्तय् ३गु जिल्ला दु

अलनबतीथ प्रान्त[सम्पादन]

थ्व प्रान्तय् ४गु जिल्ला दु