लुणावाडा तालुका

विकिपिडिया नं
Jump to navigation Jump to search
लुणावाडा तालुका
Coordinates
देय् Flag of India.svg India
State गुजरात
जिल्ला पंचमहल जिल्ला
Time zone IST (UTC+5:30)

लुणावाडा तालुका भारतया गुजरात राज्यया पंचमहल जिल्लाया छगु तालुका ख। थ्व तालुकाय् प्राथमिक ब्वंकुथि, पंचायतघर, आंगणवाडी, डेरी आदि शैक्षिक, प्रशासनिक व आर्थिक थाय् दु। थ्व तालुकाय् बुंज्या, मजदुरी, पशुपालन आदि ज्या याइपिं मनुत दु। थ्व तालुकाया मू भाषा गुजराती ख। नापं थन हिन्दी नं थुपिं मनुत दु।

गां[सम्पादन]

थ्व तालुकाया गां थ्व कथं दु -

आगरवाडा भुलाखंटना मुवाडा चोपडा दोकलीयानी मुवाडी
आंबली मुवाडा भुवल चोरी दोकेलव
आंकलवा बुधाजिना छापोरा चुलडीया दोलतपुर (खानपुर महल)
अरीठा चंपली चुवाणा ना मुवाडा (सलेरा) इरांडाना मुवाडा
अरीठी चांदपुर चुवाणाना मुवाडा (माधवास) फताजीना गोराडा
बामणवाड चांदसर दलजीना चाकलीया फतेपुरा
बारोटना मुवाडा चपाटीया दळुखडीया गढ
बेढीया चारणगाम (नामनार) दलवाइ सवाली गढाणपुर
भडाखा चरणगाम (सलावाडा) दाणीया गढवीना गोराडा
भायासर चरणना भेसावाडा डेटा गींगडीया
भलाडा चाढका बेली डेझार गरीया
भमरा चावडीया धामणीया धंटाव-१
भाणपुर चावडाना मुवाडा धामोद धंटीयाड
भारथाजीनी मुवाडी चावडी बैना मुवाडा ढेसीया गोदरीया
भाटपुर छालाबरीयाना मुवाडा ढोली गोडना मुवाडा
भीमपुर छापरी मुवाडा कछोटीयाना मुवाडा गोहीलना मुवाडा
भोजा छापरी-२ (वरधरी) कडाछला गोकलपुरा -१
गोकलपुरा -२ हींन्दोलीया काकचीया खेमपुर
गोलाना पाल्ला जगापगीना मुवाडा काकाना भेसावाडा खोडा आंबा
गोवींदपुरा अलीयास धंटाव-२ जामाना मुवाडा काकाना चमारीया खुंधइ
गुगलीया जेसींगपुर कल्याणपुरा कीडीया
गुंगता जेसोला कमालपुर कोलीयानी मुवाडी
गुवालीया जेथरीबोर कानेला कोलवण
हडाना मुवाडा झपडी कणजाव कोठा
हडमतीया झारा कणकलीया कोठंबा
हडमतीया (लुणावाडा महल) जीतपुर कंतार कोठंबा पल्ला
हाडोड जीवणजीना छापोरा करणा बारीयाना मुवाडा लाडवेल
हांसेलीया जोखा कसलाल लाकडी पोयडा
हरदासपुर जोशीयोना मुवाडा कौंचीया लालसर
हरीपुरा जुना गोराडा केळ लींबोद्गा
हाथीवन जुना काळवा खलासपुर लुणावाडा
हेलकलेडी जामाना मुवाडा खांटाना भेसावाडा मधवास
मलेकपुर जुनी सींगनाळी खांटना मुवाडा महुडीया
माळीया मोटी पाल्ली खारोळ मखालीया
मळीया मुवाडा मोटी झांझरी नवी सींगनाली रामपुर (पादेडी)
मानाजीना मुवाडा मोतीपुरा-२ पादेडी (मलेकपुर) राणपुर
महेताना चकलीया नाळना मुवाडा पादेडी (रामपुर) सबलपुर
मेघाजीना मुवाडा नमार पगीयावाड सडा
मोचीवाडीया नाना डॉकवा पनजा पाल्ला साधाकपुर
मोर महुडी नाना सोनेला पांच महुडी सागाना मुवाडा अलीयास सरगवा
मोरइ नाना वडदला पांखी सज्जनपुर
मोटा डोकवा नाना वाडोदर परमपुर सलावाडा
मोटा सोनेला नानादवेना मुवाडा पातापुर (माधवास) अलीयास मोतीझार सलेरा
मोटा वडादला नानी चरेल पत्ताण सरगवा महुडी-१
मोटा वाडोदर नानी देनावाड पावापुर सरकारी चमारीया
मोटी चरेल नानी पाल्ली राबडीया सात तळाव
मोटी देनावाड नानी झांझरी राजगढ सवदासनी मुवाडी
मोति धोडा नपाणीया रामावता सवराणा मुवाडा
सेमराना मुवाडा नवा मुवाडा रामबारीयाना मुवाडा सवदासना मुवाडा
सेणादरीया गोराडा नवागाम-२ रामपटेलना मुवाडा सेमराना मुवाडा (लुणावाडा)
सेवालीया तरणोचा वाणीयावाळा गोराडा वाधजी बारीयाना मुवाडा
शामाणा तेनतोइ वंटा वधोइ
शेरो थाणा सवाली वंटाना मुवाडा वखतपुर (को-महल)
शीवराजपुर टींबा वरधारी वालीनाथ
सीमलीया टोचना गोराडा वावीयाना मुवाडा तख्तजीना पाल्ला
सीमलेर उचरपी वेचातना मुवाडा तणाछीया
सोनेसरीया माठ उकेडी वेद टांकाना मुवाडा
सोनीयोना मुवाडा (लुणावाडा) उंदरा वेरामा तरालाना मुवाडा
सोवा उंटडी वीराणीया वाडीना गोराडा
सुतारी वाडी झरखवाडा वाधेला
वडी उडाफा जुफराली