लद्य् गग

विकिपिडिया नं
लद्य् गग

लद्य् गग, इस् अन् अमेरिचन् सिन्गेर् अन्द् सोन्ग्व्रितेर्, बोर्न् इन् नेव् योर्क् चित्य्.