राजनांदगांव जिल्ला

विकिपिडिया नं
राजनांदगांव जिल्ला
राजनांदगांव जिला
—  छत्तीसगढया जिल्ला  —
राजनांदगांव जिल्लाया छत्तीसगढ राज्य नापंया मानकिपा
राजनांदगांव जिल्लाया छत्तीसगढ राज्य नापंया मानकिपा
देय् भारत
राज्य छत्तीसगढ
मू नगर राजनांदगांव
मण्डल 9
Government
 - लोक सभा क्षेत्र 1
 - असेम्ब्ली क्षेत्र 6
Area
 - Total ८,०७० km2 (३,११५.८ sq mi)
Population (2011)
 - Total १,५३७,१३३
 - Density १९०.५/km2 (४९३.३/sq mi)
 Urban २३१,६४७
तथ्याङ्क
 - साक्षरता 77.2
 - लिङ्ग अनुपात 1023
Average annual precipitation 1274 mm
Website आधिकारिक जाःथाय्

राजनांदगांव जिल्ला भारतया छत्तीसगढ राज्यया छगू जिल्ला ख।

मण्डल[सम्पादन]

थ्व जिल्लाया मण्डल थ्व कथं दु-

मू नगर[सम्पादन]

थ्व जिल्लाया मू नगर थ्व कथं दु-

जनसंख्या[सम्पादन]

सन् २०११स जूगु जनगणना कथं थ्व जिल्लाया उपजिल्ला (तहसील) व ग्रामीण जनसंख्या थ्व कथं दु-

राज्य कोद जिल्ला कोद तहसील कोद प्रशासनिक इकाइ राज्य/जिल्ला तहसील सकल गां ग्रामीण जनसंख्या सकल ग्रामीण मिजं सकल ग्रामीण मिसा
२२ राज्य छत्तीसगढ़ १९५६७ १९६०७९६१ ९७९७४२६ ९८१०५३५
२२ ४०८ जिल्ला राजनांदगांव १६०० १२६४६२१ ६२६२१२ ६३८४०९
२२ ४०८ ३३०२ तहसील छुईखदान २२७ १५५८५१ ७७२८१ ७८५७०
२२ ४०८ ३३०३ तहसील खैरागढ़ २१८ १६९६५८ ८३८२९ ८५८२९
२२ ४०८ ३३०४ तहसील डोंगरगढ़ १७६ १७०७४५ ८४५८१ ८६१६४
२२ ४०८ ३३०५ तहसील राजनांदगांव १६२ २००२३८ १००२१२ १०००२६
२२ ४०८ ३३०६ तहसील छुरिया २१६ १७३९९७ ८५३६० ८८६३७
२२ ४०८ ३३०७ तहसील डोंगरगांव ११० १२००७४ ५९७२२ ६०३५२
२२ ४०८ ३३०८ तहसील मोहला १७१ ८६९९४ ४२९११ ४४०८३
२२ ४०८ ३३०९ तहसील मानपुर १६९ ८८६१९ ४४३८७ ४४२३२
२२ ४०८ ३३१० तहसील अंबागढ़ १५१ ९८४४५ ४७९२९ ५०५१६

स्वयादिसँ[सम्पादन]