रंगमञ्च (पत्रिका)

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search
रंगमञ्च
भाषा खेँ भाषा
सम्पादक राजेन्द्र कुमार शेखर मानन्धर
पलिस्था तिथि २०१४
जाःथाय् {{{जाःथाय्}}}

रंगमञ्च छगु खेँ भाषाया पत्रिका खः। थ्व पत्रिकाया सम्पादक राजेन्द्र कुमार शेखर मानन्धर ख। थ्व पत्रिका २०१४य् न्ह्यथंगु खः।

पिथना[edit]

थ्व पत्रिका शेखर वावु मानन्धर नं पिथंगु खः। थ्व छगू मासिक पत्रिका ख। थ्व पत्रिकाया ध्वायेज्या येँय् जुगु खः।

सिरपा[edit]

स्वया दिसँ[edit]

लिधंसा[edit]