मेरी शेली

विकिपिडिया नं

मेरी शेली छम्ह नांजाःम्ह च्वमि ख। वय्‌कलं दयेकादीगु पात्र फ्याङ्केस्ताइन आधुनिक हलिंया दकलय् नांजाःगु ग्यानापूम्ह पात्रय् छम्ह ख।

स्वयादिसँ[सम्पादन]