Jump to content

मेधराज तालुका

विकिपिडिया नं
मेधराज तालुका
Coordinates
देय्  India
State गुजरात
जिल्ला साबरकांठा जिल्ला
Time zone IST (UTC+5:30)

मेधराज तालुका भारतया गुजरात राज्यया साबरकांठा जिल्लाया छगु तालुका ख। थ्व तालुकाय् प्राथमिक ब्वंकुथि, पंचायतघर, आंगणवाडी, डेरी आदि शैक्षिक, प्रशासनिक व आर्थिक थाय् दु। थ्व तालुकाय् बुंज्या, मजदुरी, पशुपालन आदि ज्या याइपिं मनुत दु। थ्व तालुकाया मू भाषा गुजराती ख। नापं थन हिन्दी नं थुपिं मनुत दु।

थ्व तालुकाया गां थ्व कथं दु -

वीराणीया जीवनपुर पल्ला कसाणा
अदेपुर कडवाडा पंचाल
अधोडीया कडवाडी पानीबार
अंतोली कलीया कुवा पटेल ना छापरा
बदरट्रालना (छापरा) कमरोडा पटेलना धुंधा
बंठीवाडा (अजुहीरोला) कंटाळु पीसाल
बांठीवाडा जेमाना करणपुर पृथ्वीपुरा
बंठीवाडा लालाकुम्पा कसाणा पंजापुर
बासकादांती खाखरीया राजपुर (इसारी)
बेहदाज खांडीवाव राजपुर (रामगढी)
बेलो खेराइ रखापुर
भाटकोटा खोखारीया रामगढी
भेमापुर कोलुन्द्गा रंजेडी
भुंजीरी क्रीश्नापुर रयावाडा
भुतीया कुंभेरा रेल्लावाडा
भुवाल कुणोल रेलो
ब्राह्मन कोटडा लाखापुर रोला
चीकारी लखीपुर रोयानीया
चीतादारा लालोडीया संगाल
डचका लालपुर सारंगपुर
दामोरना धुंधा लींभोइ सतीपुरा
धांधीया लींबोदरा (रामगढी) सेंदारवो
धानीवाडा लींबोदरा (धुंधा) सीसोदरा (अदेपुर)
धरोला महुडी सीसोदरा (मेघराज)
धेमडा मांडा सुरदेवी
ढेकवा मेधराज तारकवाडा
धुंधेरा मोटा माढ तारकवाडीया
डुंग्रागोड मोटी मोरी टुंबलीया
फुता मोटी मोयडी उकरडी
गेइ वांछडा मोटी पांडुली उंडवा
गेड मुडशी वाधपुर
धोरवाडा मुंशीवाडा वागोरा
गोधा नानी मोयडी वैदी
गोधावाडा नानी पांडुली वैया
गर्ोैचुवान नारनपुर वालुना
गोपावाडा नवागाम वानीयावाडा
हीराटींबा नवागाम (इसारी) वांक
इंटवा नेसडा वांका टींबा
इपलोदा ओढा (कसाना) वरथाली
इसारी ओढा (पानीबार) वसइ
जालमपुर पहाडीया (मेघरज) वासणा
जामगढ पहाडीया (पंचाल) जरदा
जशवंतपुरा पल्ला (धुंधा) झेरीयावाडा
जीतपुर - -