मिखाइल गोर्बाचोभ

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

मिखाइल गोर्बाचोभ सोभियत युनियनया अन्तिम राष्ट्रपति ख।