Jump to content

मंगोलियन लिपि

विकिपिडिया नं

मेरो भाई ले खिच्नुभएको सन्ग्साबु गौउको मनोरम् द्रिशय!!! मु मुक् कोकोमा नु थान्गधाक् तक्सन्ग् पमिक्वा, ऊत्तिसेनि, मिक्सेवा पनुनुबा थापान्ग्नेनरो।