भ्वं

विकिपिडिया नं
छगु खाली पाना भ्वं

भ्वं छगु साल्लुगु कम्मोडिटीया वस्तु ख: । थ्व फाइबरया अम्यालग्यामेसन प्रक्रियां दयेकी, साधारण कथं वनस्पतितेगु सेलुलोज फाइबर छ्यला: भ्वं दयेकी । वनस्पतिया थज्यागु फाइबरय् हाइड्रोजन बन्ड दइगुलिं भ्वं यात छधि यानातइ । अप्व: फाइबरत प्राकृतिक जुसां यक्व कथंया सिन्थेथिक फाइबर (दसु- पोलीप्रोपाइलीन व पोलीइथाइलीनया छुं निश्चित भौतिक गुणया निंति) नं छ्येलेगु याइ । भ्वं दयेकेत दक्कले साधारन कथं छ्यलीगु फाइबर वूड पल्प ख: । थ्व पल्पवूड सिमा, अप्व: याना सफ्टवूडहार्डवूड (दसु क्रमशः-स्प्रुसएस्पेन) छ्यला दयेकी । मेमेगु वनस्पति फाइबर (दसु- कटन, जुट, लाइनेन, व सु (वामा) आदि) नं भ्वं दयेकेत छ्यलेगु या: ।