भ्रूणशास्त्र

विकिपिडिया नं

भ्रूणशास्त्र (अंग्रेजी: Embryology) धागु दक्ले तधंगु अर्थले प्राणी यागु प्राण न्ह्येथेईगु अर्थात छगु कोष यागु अवस्थानिसें उकिगु वयस्क अवस्थातक्क उकिगु म्हे जुइगु परिवर्तनयागु सीकेज्या ख:| तर ज्याझ्वया अर्थले प्राणी बुइ न्ह्य तक्क यागु परिवर्तन यात जक्क थ्व शास्त्रले सीकेज्या याई|

सीका कायेगु तव[सम्पादन]

भ्रूणशास्त्र निगु कथंलं सीके ज्यु:-

  • अन्टोजेनी (अंग्रेजी: Ontogeny), छम्ह प्राणीयागु विकास सीकिगु ; व
  • फाईलोजेनी,(अंग्रेजी:Phylogeny) जनावर जगतया विकासक्रमया ईतिहासनाप स्वाना सीकिगु|


विकास प्रकृया[सम्पादन]

जंक्वें दुगु पशु (अंग्रेजी:Vertaebrata)ले छम्ह न्हुम्ह प्राणीया विकास जुईत छगु मिसा जर्म कोष (ओभम्)यात छगु मिजं जर्म कोष (स्पर्म्याटोजूआ)नं फर्टिलाईज यायेमा| ओभम् धागु छगु न्युक्लियटेड कोष ख:| थ्व फर्टिलाईज जुइधूंका म्हयागु थीथी कथंया तन्तु व अंग थुकिलीं हे बुया वै| थथे बुया वैगु निगु प्रकृयाया लीच्व ख:| व निगु प्रकृयाय सेग्मेन्टेसनडिफ्रेन्सियसन ख:|

अत:, फर्टिलाईजेसन जुगु ओभम् येक्व सेग्मेन्टेसन जुया येक्व कोषत देकी| दक्ले न्हापा ला फुकं कोषत छता थें हे खने दै| तर लिपा कोष नीगू कथंया जुया वनी| थ्व नीगु कथं ख-

  • म्हयागु कोष, थुकिगु ज्या म्हयागु तन्तु देकिगु ख: व
  • जर्म कोष, थ्व कोषत प्रजनन ग्रन्थिले थाई — मिस्तले ओभरीले व मिजंले टेस्टेसले— व जातीयागु अमरत्व यागु लागी थयित देछाई

स्वया दिसं[सम्पादन]

लिधंसा[सम्पादन]

  • ग्रेज एनाटोमी