Jump to content

ब्ल्याक होल

विकिपिडिया नं

ब्ल्याक होल वा हाकूगु ह्वः अन्तरिक्ष-समय (spacetime)या छगू क्षेत्र ख। थ्व क्षेत्रय् गुरुत्वकार्षण प्रवेग तसकं तीब्र जुइ व थ्व प्रवेगया अन्तर्गत वयेधुंका छुं नं कण वा विद्य्युतचुम्बकीय विकिरण (दसु जः) थुकियात पुलाः वनेफैमखु। साधारण सापेक्षतावादया सिद्धान्त अनुसार छुं नं पिण्डया घनत्त्व गाक्क तच्वल धाःसा उकिलिं अन्तरिक्ष-समययात विकृत यायेफु। थथे विकृत जूगु अन्तरिक्ष-समयया चरम रुप हाकूगु ह्वः ख। हाकूगु ह्वःया परिधियात झकाः क्षितिज (event horizon) धाइ। थ्व परिधिया दुने थ्यंगु छुं नं वस्तु/पदार्थ वा विकिरण थुकिया गुरुत्त्वकार्षणात्मक प्रवेगयात पुलेफैमखु।

स्वयादिसँ

[सम्पादन]