Jump to content

ब्राह्मणबाड़िय़ा जिल्ला

विकिपिडिया नं
ब्राह्मणबाड़िय़ा जिल्ला
—  जिल्ला  —
Coordinates: 23°57′10″N 91°07′00″E / 23.9528°N 91.1167°E / 23.9528; 91.1167Coordinates: 23°57′10″N 91°07′00″E / 23.9528°N 91.1167°E / 23.9528; 91.1167
देय्  बंगलादेश
विभाग चट्टग्राम बिभाग
Area
 - Total १,९२७.११ km2 (७४४.१ sq mi)
Population (2011)
 - Total १,५२१,३३६
 - Density ७८९.४/km2 (२,०४४.६/sq mi)
साक्षरता
 - सकल ४२.२६%
Time zone बिएसटि (UTC+६)
Website जिल्ला प्रशासन वेबसाइत

ब्राह्मणबाड़िय़ा जिल्ला बंगलादेशया छगू जिल्ला ख।[१]

प्रशासनिक विभाजन[सम्पादन]

सदर उपजिल्ला[सम्पादन]

ल्या युनियन जनसंख्या
रामराइल २७,८००
नाटाइ( उत्तर) २४,३४३
बुधल २०,०२३
नाटाइ( दक्षिण) २५,१८३
तालशहर(पूर्ब) १८,५०७
बासुदेब २९,९७३
सुलतानपुर २७,२३९
सुहिलपुर ३४,११४
माछिहाता ३४,४२२
१० सादेकपुर १६,७७४
११ मजलिशपुर २१,८३५

आशुगञ्ज उपजिल्ला[सम्पादन]

ल्या युनियन नां जनसंख्या
आशुगञ्ज सदर ३०,२८२
चरचारतला २३,५५५
दुर्गापुर २६,८३१
तालशहर १७,९५४
आड़ाइसिधा १५,४८२
शरीफपुर १७,५२३
लालपुर १४,२०१
तारुय़ा

बिजय़नगर उपजिल्ला[सम्पादन]

ल्या युनियन
1 बृधमित्म
2 हरषपुर
3 चान्दुरा
4 इछापुरा (उः)
5 चम्पकनगर
6 चर इसलामपुर
7 पत्तन
8 सिङ्गारबिल (दः)
9 बिष्णुपुर
10 पाहाड़पुर

कसबा उपजिल्ला[सम्पादन]

ल्या युनियन जनसंख्या
मूलग्राम २६५६८
मेहारी २२८४५
बादैर १५५७९
खाड़ेरा १७२४९
बिनाउटि २९९५१
गोपीनाथपुर ३०२१५
कुटि ३४५१०
कसबा पश्चिम ७७८०
काइमपुर २८०८०
१० बाय़ेक २६४७५

आखाउडा उपजिल्ला[सम्पादन]

ल्या युनियन जनसंख्या
मोगड़ा २५,४९२
मनिय़न्ध २२,८८५
धरखार २९,१५७
आखाउड़ा उत्तर १०,५९६
आखाउड़ा दक्षिण ९,८१५

नाछिरनगर उपजिल्ला[सम्पादन]

ल्या युनियन जनसंख्या
०१। चातलपाड़ ३४,५३४
०२। भलाकुट २२,५०१
०३। गोय़ालनगर १४,३७४
०४। नासिरनगर सदर २२,७८६
०५। कुन्डा २१,०८६
०६। गोकर्ण २७,९०८
०७। गुणिय़ाउक ११,२१०
०८। बुड़िश्बर २५,९३८
०९। फान्दाउक १३,७२८
१०। पूर्बभाग १५,१६९
११। हरिपुर १८,४६४
१२। चापरतला १२,६९४
१३। धरमन्डल १५,२७६

नबीनगर उपजिल्ला[सम्पादन]

ल्या युनियन
1 बड़ाइल
2 बीरगाओ
3 कृष्णनगर
4 नाटघर
5 बिद्याकुट
6 नबीनगर पुर्ब
7 नबीनगर पः
8 काइतला उत्तर
9 काइतला दक्षिण
10 बिटघर
11 शिबपुर
12 श्रीरामपुर
13 लाउरफतेहपुर
14 जिनोदपुर
15 इब्राहिमपुर
16 रसुलस्नाबाद
17 सातमोड़ा
18 श्यामग्राम
19 बड़िकान्दि
20 छलिमगज्ञ
21 रतनपुर

बाञ्छारामपुर उपजिल्ला[सम्पादन]

क्र: नं इउनिय़नेर नाम जनसंख्या
तेजखालि २२२७५
पाहाड़िय़ाकान्दि १४०५४
दरिय़ादौलत २३६९८
सोनारामपुर २४११५
दरिकान्दि १३७५६
छय़फुल्लाकान्दि(पः) २३१९१
बाञ्छारामपुर २५४०२
आइयुबपुर १९३२०
फरदाबाद २०४४३
१० रूपसदी(पः) १९६३६
११ छलिमाबाद ३२११२
१२ उजानचर(पूर्ब) १९६२०
१३ मानिकपुर २०६१८

सराइल उपजिल्ला[सम्पादन]

ल्या युनियन जनसंख्या
अरुय़ाइल २९,४४२
पाकशिमूल ३६,६६३
चुन्टा २८,६६२
कालिकच्छ २३,३०९
पानिश्बर(उः) २९,२२४
सराइल ४३,४५५
नोय़ागाँओ ३०,२१२
शाहजादापुर २३,३३५
शाहबाजपुर २६,७९९

लिधंसा[सम्पादन]

स्वयादिसँ[सम्पादन]