बैलहोंगल मण्डल

विकिपिडिया नं
Jump to navigation Jump to search
बैलहोंगल मण्डल
Coordinates
देय् Flag of India.svg India
State कर्नाटक
जिल्ला बेलगांव जिल्ला
Time zone IST (UTC+5:30)


बैलहोंगल मण्डल भारतया दक्षिणी राज्य कर्नाटकया बेलगावि विभागया बेलगांव जिल्लाया छगु तालुका ख। थ्व तालुकाया मू ज्या बुंज्या, बनय्‌ज्या आदि ख। थ्व तालुकाय् द्रविड भाषा परिवारया कन्नड भाषा छ्यलिगु या। नापं, थन मेमेगु भाय्‌ ल्हाइपिं मनुत नं दु।

विभाजन[सम्पादन]

थ्व तालुकायात प्रशासनया निंतिं क्वय् बियातःगु होबळिइ विभाजित यानातःगु दु-* बैलहोंगल

  • नेसरगि

बैलहोंगल[सम्पादन]

बैलहॊंगल अनिगोळ वक्कुंद कॊरविनकॊप्प
कॆंगानूर अरवळ्ळि जालिकॊप्प बॆळवडि
सिद्धसमुद्र उडिकेरि मूगबसव बूदिहाळ
लिंगदळ्ळि दॊडवाड ननगुंदिकॊप्प गोवनकॊप्प
गुडिकट्टि चिक्कबॆळ्ळिकट्टि बुडरकट्टि बिदरगड्डि
तुरकरशीगिहळ्ळि कडसगट्टि हिरेबॆळ्ळिकट्टि पट्टिहाळ (कॆबि)
देवलापूर अमटूर बेविनकॊप्प चिक्कमुळकूर
हिरेमुळकूर साणिकॊप्प बैलवाड चिवटगुंडि
हॊळिनागलापूर संगॊळ्ळि गरजूर गुडदूर

नेसरगि[सम्पादन]

नागनूर मुर्किभांवि मदनभांवि नेसरगि
सोमनट्टि मल्लापूर (कॆ.ऎन्) कॊळदूर वण्णूर
हणबरट्टि गजमनाळ देशनूर मॊहरॆ
हॊगर्ति सुतगट्टि मत्तिकॊप्प हण्णिकेरि
बैरनट्टि हिरेमेळॆ लक्कुंडि यरगुद्दि
भाविहाळ जकनाय्कनकॊप्प संपगांव यरगॊप्प
मर्डिनागलापूर पट्टिहाळ(कॆ.ऎस्.) तिगडि कल्लूर
चिक्कबागेवाडि बॆनचनमरडि नावलगट्टि शीगिहळ्ळि (कॆ.ऎस्.)
मेकलमर्डि कलकुप्पि उज्जानट्टि मरिकट्टि
गणिकॊप्प केसरकॊप्प कुरुगुंद हॊळिहॊसूर
फुलारकॊप्प यरडाल गिरियाल(कॆ.बि.) गद्दिकरविनकॊप्प
नेगिनहाळ