बाखंसफू

विकिपिडिया नं

बाखंसफू धाःगु बाखं दूगु सफू ख। छता बाखँसफूलि छगू जक्क बाखँ वा छता स्वया अप्व बाखँ मुनातःगु जुइफु। छता हे जक्क बाखं दुगु सफूयात उपन्यास धाइ। यक्व बाखँ मुनाः दयेकातःगु बाखंसफूयात बाखंमुना धाइ।

स्वयादिसँ[सम्पादन]