बंगलादेशया मू खुसितेगु धलः

विकिपिडिया नं
Jump to navigation Jump to search

बंगलादेशय् असंख्य खुसि व खुसिचा दयाच्वंगु दु। थ्व धलखय् थ्व देय्‌या मू खुसित दुथ्यानातःगु दु। थ्व देय्‌या तःधं खुसिइ परम्परागत रुपय्: पद्मा, मेघना, यमुना, ब्रह्मपुत्र, कर्णफुलि, शीतलक्ष्या, गोमती आदि खुसितेत दुथ्याइगु या।

खुसिया नां हाकः (कि.मि.) प्रवाहित लागा व हाकः
आड़िय़ाल खाँ १६० कि.मि. फरिदपुर (१०२) बरिशाल (५८)
बंशी खुसि २३८ कि.मि. मय़मनसिंह (१९८) ढाका (४०)
बेतना-खोलपटुय़ा १९१ कि.मि. यशोर (१०३) खुलना (८८)
भद्रा खुसि १९३ कि.मि यशोर (५८) खुलना (१३५)
भैरब खुसि २५० कि.मि यशोर, खुलना
कंस (खुसि) २२५ कि.मि मय़मनसिंह (२२५)
ब्रह्मपुत्र-यमुना (यमुना २०७) २७६ कि.मि रंपुर (१४०) पाबना (१३६)
बुड़िगङ्गा ०२७ कि.मि ढाका (२७)
चित्रा १७० कि.मि कुष्टिय़ा (१९) यशोर (१५१)
डाकातिय़ा खुसि २०७ कि.मि कुमिल्ला (१८०) नोय़ाखाली(२७)
धलेश्बरी खुसि १६० कि.मि मय़मनसिंह, ढाका
धनु-बाउलाइ-घोड़ाउत्रा १३५ कि.मि मय़मनसिंह (१२६) सिलेट (१०९)
यमुनेश्बरी-करतोय़ा ४५० कि.मि रंपुर (१९३), बगुड़ा (१५७), पाबना (१००)
गङ्गा-पद्मा (गङ्गा १५८, पद्मा १२०) ३७८ कि.मि राजशाही (१४५), पाबना (९८), ढाका व फरिदपुर (१३५)
गड़ाइ-मधुमति-बलेश्बर ३७१ कि.मि कुष्टिय़ा (३७), फरिदपुर (७१), यशोर (९२), खुलना (१०४), बरिशाल (६७)
घाघट खुसि २३६ कि.मि रंपुर (२३६)
करतोय़ा खुसि-आत्राइ-गुड़ खुसि-गुमानि खुसि-हुरासागर खुसि ५९७ कि.मि दिनाजपुर (२५९), राजशाही (२५८), पाबना (८०)
कर्णफुली खुसि १८० कि.मि पार्बत्य चट्टग्राम, चट्टग्राम
कपोताक्ष नद २६० कि.मि यशोर (८०) खुलना (१८०)
कुमार खुसि १६२ कि.मि यशोर, फरिदपुर
कुशिय़ारा खुसि २२८ कि.मि सिलेट (२२८)
फेनी-डाकातिय़ा १९५ कि.मि नोय़ाखाली (९५) कुमिल्ला (१००)
कीर्तनखोला खुसि १६० कि.मि बरिशाल जिल्ला
मातामुहुरि २८७ कि.मि पार्बत्य चट्टग्राम व चट्टग्राम
माथाभाङा १५६ कि.मि राजशाही (१६), कुष्टिय़ा (१४०)
नबगङ्गा २३० कि.मि कुष्टिय़ा (२६) यशोर (२०४)
पुरातन ब्रह्मपुत्र २७६ कि.मि मय़मनसिंह (२७६)
पुनर्भबा १६० कि.मि दिनाजपुर (८०) राजशाही (८०)
रूपसा-पशुर १४१ कि.मि खुलना (१४१)
साङ्गु १७३ कि.मि चट्टग्राम (८०), पार्बत्य चट्टग्राम (९३)
सुरमा खुसि-मेघना खुसि ६७० कि.मि सिलेट (२९०), कुमिल्ला (२३५), बरिशाल (१४५)
तिस्ता खुसि ११५ कि.मि रंपुर (११५)
हालदा खुसि ०८१ कि.मि चट्टग्राम (८१)

स्वयादिसँ[सम्पादन]