फिफा वर्ल्ड कप

विकिपिडिया नं
फिफा वर्ल्ड कप 1978

फिफा वर्ल्ड कप वा वर्ल्ड कप छगू अन्तराष्ट्रिय एसोसियसन फुटबल धेँधेँबल्ला ख। थ्व धेँधेँबल्लाय् फिफाया सदस्य राष्ट्रया ल्याम्ह मिजं पुचलं ब्वति काइ। थ्व धेँधेँबल्ला सन् १९३० निसें सकल ४दँय् जुयाच्वंगु दु। सन् १९४२ व सन् १९४६इ धाःसा थ्व धेँधेँबल्ला लिपांगु हलिम हताःया कारणं जुइ मफुत। सन् २०१०य् जूगु धेँधेँबल्लाय् स्पेन त्याम्हि जुल।.

Daftar Piala Dunia[सम्पादन]

 • 1930 nî FIFA Sè-kài Poe - Uruguay
 • 1934 nî FIFA Sè-kài Poe - Í-tāi-lī
 • 1938 nî FIFA Sè-kài Poe - Hoat-kok
 • 1950 nî FIFA Sè-kài Poe - Pa-se
 • 1954 nî FIFA Sè-kài Poe - Sūi-se
 • 1958 nî FIFA Sè-kài Poe - Sūi-tián
 • 1962 nî FIFA Sè-kài Poe - Chile
 • 1966 nî FIFA Sè-kài Poe - Eng-lân
 • 1970 nî FIFA Sè-kài Poe - Be̍k-se-ko
 • 1974 nî FIFA Sè-kài Poe - Se-tek
 • 1978 nî FIFA Sè-kài Poe - Argentina
 • 1982 nî FIFA Sè-kài Poe - Se-pan-gâ
 • 1986 nî FIFA Sè-kài Poe - Be̍k-se-ko
 • 1990 nî FIFA Sè-kài Poe - Í-tāi-lī
 • 1994 nî FIFA Sè-kài Poe - Bí-kok
 • 1998 nî FIFA Sè-kài Poe - Hoat-kok
 • 2002 nî FIFA Sè-kài Poe - Lâm-hân kap Ji̍t-pún
 • 2006 nî FIFA Sè-kài Poe - Tek-kok
 • 2010 nî FIFA Sè-kài Poe - Lâm-hui-kok
 • 2014 nî FIFA Sè-kài Poe - Pa-se
 • 2018 nî FIFA Sè-kài Poe - Lō͘-se-a
 • 2022 nî FIFA Sè-kài Poe - Qatar
 • 2026 nî FIFA Sè-kài Poe - Canada, Be̍k-se-ko kap Bí-kok