फिनिश कालो भासा

विकिपिडिया नं

फिनिश कालो भासा रोमानी भासा परिवारया छगू छासा ख। थ्व भासा फिनिश काले जातिं ल्हाइगु या। थ्व भासा स्क्यान्दोरोमानी व एंग्लोरोमानी भासानाप स्वापू दूगु भासा ख। फिनिश कालो भासा करिब ६द्व निसें १०द्व मनूतेसं ल्हाइगु या।थ्व भासा ल्याम्हपिंसं आपाल ल्हाइगु मया। फिनिश कालो भासा हंगेरीया रोमानी भासा नाप नं ज्व। फिन्ल्यान्दया थीथी थासय थ्व भासा सीकेगु कुतः जुयाच्वंगु दु।