Jump to content

प्रोग्रामिङ भाषा

विकिपिडिया नं

प्रोग्रामिङ भाषा धागु कम्प्युटरय् छ्येलिगु भाय् ख। थन्यागु भाय्‌त छ्येला मनुनं कम्प्युटरयात छुं छगु निश्चित ज्या ब्वै। प्रोग्रामिङ भाषा स्वंगु कथंयागु दै-

प्रोग्रामिग भाषा धलः[सम्पादन]