प्रज्ञापारमिताहृदयसूत्रम्

विकिपिडिया नं

हृदय सूत्र बुद्ध धर्मया महायान सम्प्रदायया प्रज्ञापारमिता ग्रन्थया छगू मू सूत्र ख। हृदय सूत्र बुद्ध धर्मया दकले नांजाःगु सूत्रय् छगू सूत्र ख।

स्वयादिसँ[सम्पादन]