पौडी तहसील

विकिपिडिया नं
Jump to navigation Jump to search

पौडी तहसील भारतया उत्तराखण्ड राज्यया पौडी गढवाल जिल्लाया छगू तहसील ख।

ग्रामीण जनसंख्या[सम्पादन]

थ्व जिल्लाया ग्रामीण जनसंख्या थ्व कथं दु-

राज्य कोद जिल्ला कोद तहसील कोद प्रशासनिक इकाइ राज्य/जिल्ला तहसील सकल गां ग्रामीण जनसंख्या सकल ग्रामीण मिजं सकल ग्रामीण मिसा
६१ जिल्ला गढ़वाल जिल्ला ३१४२ ५७४५६८ २६८०२९ ३०६५३९
६१ ३०७ तहसील पौड़ी ७३२ १०९५६२ ५०१११ ५९४५१

गां[सम्पादन]

अगरोडा-कफोलस्यूं-१, पौडी तहसील गौतपाणी-कफो०३, पौडी तहसील नवन पल्ला-सितौं०२, पौडी तहसील मंजकोट-वनेल०३, पौडी तहसील
अजबपुर-खात०३, पौडी तहसील गौरीकोट-इड०II, पौडी तहसील नवन मल्ला-सितौं०२, पौडी तहसील मंजखोली-खात०४, पौडी तहसील
अठुल तल्ला-वनेल०I, पौडी तहसील घुडेत-कण्ड०३, पौडी तहसील नवाडी-वनेल०२, पौडी तहसील मंजगाव-अस०५, पौडी तहसील
अठुल मल्ला-वनेल०I, पौडी तहसील घण्डियाल-पू०मनि०३, पौडी तहसील नवासी गांव-अस०३, पौडी तहसील मंजगांव-कफो०२, पौडी तहसील
अठुल विचला-वनेल०I, पौडी तहसील घुन्ना-घुड०I, पौडी तहसील नांई-कंड०I, पौडी तहसील मजेडा-गग०४, पौडी तहसील
अठुलगांव-सितो०४, पौडी तहसील घुमकी-वालीक०३, पौडी तहसील नाई-वालीकाण्ड०I, पौडी तहसील मजेडा-पू०मनि०२, पौडी तहसील
अणेंथ-कफो०२, पौडी तहसील घ्वीडी लगा देवल, पौडी तहसील नागार्जुन ल०कोट-सि०I, पौडी तहसील मज्याडा-पैडु०३, पौडी तहसील
अमकोट-इड०II, पौडी तहसील घुसगली-गग०४, पौडी तहसील नान्दा-वालीकण्ड०I, पौडी तहसील मंजेली तल्ली-वनेल०I, पौडी तहसील
अमकोटी-नांद०२, पौडी तहसील घीडी-कफो०३, पौडी तहसील नानसू-कफो०३, पौडी तहसील मजेली मल्ली-वनेल०I, पौडी तहसील
अमेली-पू०मनि०२, पौडी तहसील घीडी-वनेल०I, पौडी तहसील नाव-अस०५, पौडी तहसील मैठांणागांव-इड०II, पौडी तहसील
अमसारी-प०मनि०३, पौडी तहसील घोल्डी-इड०II, पौडी तहसील निगणा कान्डई-प०मनि०२, पौडी तहसील मैठाणा-नांद०२, पौडी तहसील
अमोला-वनेल०२, पौडी तहसील चक भीमली-पैडु०४, पौडी तहसील निनारा-गग०II, पौडी तहसील मैडा-पू०मनि०२, पौडी तहसील
अयाल-पैडु०२, पौडी तहसील चैड तल्ला-खात०४, पौडी तहसील निलाडा-कफो०२, पौडी तहसील मंणकोली-वालीक०२, पौडी तहसील
अलासू-प०मनि०I, पौडी तहसील चैड मल्ला-खात०४, पौडी तहसील निषणी-विडोलस्यूं, पौडी तहसील मथिगांव-घुडदौड.३, पौडी तहसील
असगड-पू०मनि०१, पौडी तहसील चंदवाडा ल०मरोडामला, पौडी तहसील निसणी-पैडु०३, पौडी तहसील मुन्डयाली-प०मनि०२, पौडी तहसील
असनोली-इड०II, पौडी तहसील चन्दोलाराई खालसा, पौडी तहसील नोटियाल गांव-गग०२, पौडी तहसील मैंन्दोली-अस०३, पौडी तहसील
आंदरियूं-पैडु०३, पौडी तहसील चन्दोलाराई गूंठ, पौडी तहसील नौकोट-पैडु०३, पौडी तहसील मुनिकवन-अस०४, पौडी तहसील
आली-पैडु०४, पौडी तहसील चपरोली-कंड०I, पौडी तहसील नौगांव ओहड-प०मनि०२, पौडी तहसील मरगदना-नांद०३, पौडी तहसील
आसुई खालसा-पू०मनि०१, पौडी तहसील चंपलोडी-वालीक०२, पौडी तहसील नौगांव तल्ला-अस०I, पौडी तहसील मरगांव-अस०३, पौडी तहसील
आसुई गूंठ-पू०मनि०१, पौडी तहसील चमकोट-पैडु०३, पौडी तहसील नौगांव तल्ला-खात०४, पौडी तहसील मरवाडा-नांद०२, पौडी तहसील
उज्याडी-गग०I, पौडी तहसील चमगांव-वालीकण्ड०४, पौडी तहसील नौगांव बडथ्वाल, पौडी तहसील मरोडा मल्ला-वनेल०३, पौडी तहसील
उजियाडगांव-प०मनि०I, पौडी तहसील चमना-सितौं०I, पौडी तहसील नौगांव मल्ला-अस०I, पौडी तहसील मरोडा लगा तैडी-व०२, पौडी तहसील
उड्डा-प०मनि०२, पौडी तहसील चमराडा-वनगढ०२, पौडी तहसील नौगांव मल्ला-खात०४, पौडी तहसील मरोडा-कण्ड०३, पौडी तहसील
उड्डा-सितौं०I, पौडी तहसील चमल्याखाल-गग०२, पौडी तहसील नौगांव वालखू, पौडी तहसील मरोडा-कफो०I, पौडी तहसील
उणचिर-इड० ३, पौडी तहसील चमोली-सितो०६, पौडी तहसील नौगांव-इड०३, पौडी तहसील मरोडा-प०मनि०३, पौडी तहसील
उणियों-अस०५, पौडी तहसील चुरेडगांव-पू०मनि०I, पौडी तहसील नौगांव-कंड०I, पौडी तहसील मरोडा-विडोलस्यूँ, पौडी तहसील
उदल्ट-खात०३, पौडी तहसील चुर्थ कण्ड०३, पौडी तहसील नौगांव-कफो०२, पौडी तहसील मलेठी लगा सुनारगांव, पौडी तहसील
उन्दलखा-वालीक०३, पौडी तहसील चराकोट-वनग०I, पौडी तहसील नौगांव-गग०४, पौडी तहसील मल्लागांव-गग०II, पौडी तहसील
उनियालगांव-नांद०३, पौडी तहसील चूला-घुड०I, पौडी तहसील नौगांव-वनेल०२, पौडी तहसील मल्ली-नांद०३, पौडी तहसील
उमना-प०मनि०३, पौडी तहसील चवथ-इड०३, पौडी तहसील नौडियालगांव-कफो०I, पौडी तहसील मलांऊ-अस०I, पौडी तहसील
उमरासू-कण्ड०२, पौडी तहसील च्वींचा-नांद०I, पौडी तहसील नौडीयाल गांव-कफो०३, पौडी तहसील मूलीगांव-वनग०३, पौडी तहसील
उरख्याली-वनेल०३, पौडी तहसील चामी-अस०५, पौडी तहसील नौण-कण्ड०२, पौडी तहसील मलोगी लगा फल्दाकोट, पौडी तहसील
उरेगी-पैडु०२, पौडी तहसील चिण्डालू-कफो०I, पौडी तहसील नौलानकोट-कण्ड०४, पौडी तहसील मलोगी-वनेल०I, पौडी तहसील
उरमोला-अस०५, पौडी तहसील चिल्हा-कण्ड०२, पौडी तहसील नौली-कफो०३, पौडी तहसील मसाणगांव-सितो०५, पौडी तहसील
उरमोला-कण्ड०२, पौडी तहसील चिलोली-अस०I, पौडी तहसील नौली-प०मनि०२, पौडी तहसील महड पल्ला-अस०५, पौडी तहसील
उल्ली-बिडोलस्यूँ, पौडी तहसील चोपडा सुनारसारी, पौडी तहसील नौसेलू-पैडु०३, पौडी तहसील महड वल्ला-अस०५, पौडी तहसील
ऐराडी-सितौ०४, पौडी तहसील चोपडा-इड०३, पौडी तहसील नौसीन-कफो०I, पौडी तहसील मांडा लगा भेटा-इड०४, पौडी तहसील
ओडली-वालीकण्ड० I, पौडी तहसील चोपडा-घुडदौड.३, पौडी तहसील पंचाली-पू०मनि०२, पौडी तहसील माण्डाखाल-घुड.२, पौडी तहसील
ओडागाड-वालीकण्ड०I, पौडी तहसील चोपडा-नांद०I, पौडी तहसील पैजुड-प०मनि०२, पौडी तहसील मातोली-वनेल०२, पौडी तहसील
ओलना-प०मनि०३, पौडी तहसील चोपडा-प०मनि०I, पौडी तहसील पटालखाणी-घुडदौड.३, पौडी तहसील मातौली-वालीकण्ड०४, पौडी तहसील
ओंलाकोट पल्ला-प०म०३, पौडी तहसील चोपडियूं-घुड०२, पौडी तहसील पटोटी-वालीकण्ड०४, पौडी तहसील मालखोली-कंड-I, पौडी तहसील
ओंलाकोट वला-प०मनि०३, पौडी तहसील चोपडी-वनेल०२, पौडी तहसील पैडुल-पैडु०२, पौडी तहसील मासौं तल्ला-नांद०२, पौडी तहसील
औणी-इड०II, पौडी तहसील चोरकण्डी-खात०३, पौडी तहसील पैडुल-वनेल०२, पौडी तहसील मासौ मल्ला-नांद०२, पौडी तहसील
औलीकी माण्डा-नान्द०२, पौडी तहसील चौडिख-वालीक०३, पौडी तहसील पणजोली-इड०४, पौडी तहसील मासौं-पैडु०४, पौडी तहसील
कुई-वालीक०२, पौडी तहसील चौण्डी ल० कापड-कंड२, पौडी तहसील पुण्डल-कण्ड०३, पौडी तहसील मिन्थी-वनग०I, पौडी तहसील
ककरवाणी-पू०मनि०२, पौडी तहसील चौण्डी ल०विशल्ड-घु०I, पौडी तहसील पण्डाली-वनगढ०२, पौडी तहसील मिरचोडा-अस०I, पौडी तहसील
कुखडगांव-इड०II, पौडी तहसील चौफण्डा-वालीक०३, पौडी तहसील पुण्डोरी-गगवाडस्यूं, पौडी तहसील मिलई-वालीक०२, पौडी तहसील
कुंजेठा-गग०३, पौडी तहसील छतकोट-इड०II, पौडी तहसील पुण्डोरी-पू०मनि०२, पौडी तहसील मिशन गडोली-नांद०I, पौडी तहसील
कुटकन्डई-पटवालस्यूं-, पौडी तहसील छैतुड-वनेल०२, पौडी तहसील पणिया पल्ला-इड०४, पौडी तहसील मिशन चोपडा-नांद०I, पौडी तहसील
कठूड-कफो०२, पौडी तहसील छरपलोटा-सितौं०६, पौडी तहसील पणिया वल्ला-इड०४, पौडी तहसील मोलखण्डी-इड०I, पौडी तहसील
कठूड-प०मनि०I, पौडी तहसील छानी-घुड०२, पौडी तहसील पणियां-कफो०२, पौडी तहसील मोलखण्डी-प०मनि०३, पौडी तहसील
कठुड-सितौं०२, पौडी तहसील छिमोली-घुड०२, पौडी तहसील पंदाली-खात०४, पौडी तहसील मोलगढ लगा रिगूड-वन, पौडी तहसील
कडाकोट-गगवाडस्यू.३, पौडी तहसील जुकण्डी-इड०II, पौडी तहसील पुन्डोरी-पू०मनि०१, पौडी तहसील मोल्ठा-घुड०२, पौडी तहसील
कुडिगांव-अस०५, पौडी तहसील जैकन्डी ल० रीई-कंड०२, पौडी तहसील पपडतोली-घुडदौड.३, पौडी तहसील मोल्ठी-पैडु०२, पौडी तहसील
कुण्ड-खातस्यूं४, पौडी तहसील जखेटी-कफो०३, पौडी तहसील पंया ल० बुरांसी-सि०I, पौडी तहसील मौदांणी ल० गिठाली, पौडी तहसील
कण्डघेरा-इड०३, पौडी तहसील जखेड-इड०४, पौडी तहसील पयालगांब-गग०II, पौडी तहसील मौलाण ल० छतकोट-इड०I, पौडी तहसील
कुण्ड-पू०मनि०२, पौडी तहसील जखनोली-प०मनि०I, पौडी तहसील पयालगांव-कण्ड०३, पौडी तहसील रखूण-सितो-०५, पौडी तहसील
कण्डेरी-खात०४, पौडी तहसील जखोली-घुड०२, पौडी तहसील पयासू-कफो०I, पौडी तहसील रछूली-पैडु०४, पौडी तहसील
कण्डारा-अस०५, पौडी तहसील जुग्याणा लगा जवाडा, पौडी तहसील परूली तल्ली-कफो०२, पौडी तहसील रठी लगा दिऊसी-प०म०३, पौडी तहसील
कण्डारा-पैडु०३, पौडी तहसील जगसारी-वनेल०२, पौडी तहसील परूली मल्ली-कफो०२, पौडी तहसील रणकोट-कंड०I, पौडी तहसील
कण्डारीगांव-इड०II, पौडी तहसील जैतोलगांव-अस०३, पौडी तहसील पुल्यासू-पू०मनि०१, पौडी तहसील रतकोटी-विडोलस्यूँ, पौडी तहसील
कण्डी-इड०II, पौडी तहसील जमकण्डी-कफो०३, पौडी तहसील पल्ला-वनेल०३, पौडी तहसील रैदुल-पैडु०I, पौडी तहसील
कुण्डी-कंड०I, पौडी तहसील जैराज-पैडु०३, पौडी तहसील पलाई तल्ली-अस०II, पौडी तहसील रूपावाडी-पू०मनि०१, पौडी तहसील
कण्डोलिया ल० पोखरीचक, पौडी तहसील जवाडा-वनेल०३, पौडी तहसील पलाई मली-अस०II, पौडी तहसील रलथम-घुड०I, पौडी तहसील
कदोला-कफो०-I, पौडी तहसील जवाडी-वालीकण्ड०I, पौडी तहसील पलासू-प०मनि०३, पौडी तहसील रेवडी तल्ली-नांद०२, पौडी तहसील
कुनकली-प०मनि०I, पौडी तहसील ज्वाल्पासेरा-कफो०२, पौडी तहसील पलिगांव-पैडु०२, पौडी तहसील रेवडी मल्ली-नांद०२, पौडी तहसील
कन्डोलगांव-सितौं०२, पौडी तहसील जसकोट-इड०४, पौडी तहसील पलीगांव-घुड०२, पौडी तहसील रेवडी विचली-नांद०२, पौडी तहसील
कन्डोला-वनग०२, पौडी तहसील जसपुर-कफो०I, पौडी तहसील पलोटा-सितौं०६, पौडी तहसील राई बिचली-नांद०I, पौडी तहसील
कफडेत-पू०मनि०१, पौडी तहसील जाख-कफो०३, पौडी तहसील पवसोला-अस०I, पौडी तहसील राई मल्ली-नांद०I, पौडी तहसील
कफोल गडेरा-सितौ०४, पौडी तहसील जाखणी-कण्ड०३, पौडी तहसील पंवाई-सितौ०४, पौडी तहसील राजसेरा-कण्ड०३, पौडी तहसील
कफोलगांव-पैडु०I, पौडी तहसील जामरीगूंठ-कण्ड०४, पौडी तहसील पसीणा-घुड०I, पौडी तहसील रावत कफलना-इड०३, पौडी तहसील
कफोलबूंगा-कफो०I, पौडी तहसील जामला-बनगड०१, पौडी तहसील पातल-कफो०२, पौडी तहसील रावतगांव-नांद०३, पौडी तहसील
कमेडा-पैडु०३, पौडी तहसील जितोली-वालीकण्ड०I, पौडी तहसील पाबौ-प०मनि०२, पौडी तहसील रिऊली-अस०५, पौडी तहसील
कमेडी-घुड०२, पौडी तहसील जोतपुर-कंड०I, पौडी तहसील पार की डंगल्डी-सि०I, पौडी तहसील रिगूड-वनेल०२, पौडी तहसील
केमन-वनगढ०२, पौडी तहसील जोश्याणा-पैडु०२, पौडी तहसील पालकोट-खात०३, पौडी तहसील रिगवाडगांव-अस०३, पौडी तहसील
कुमाई गांव-अस०३, पौडी तहसील जोशीगांव ल० फल्दाकोट, पौडी तहसील पालसैण-पैडु०४, पौडी तहसील रिंगवाडगांव-अस०५, पौडी तहसील
कमान्द-नांद०३, पौडी तहसील जोशीगांव लगा जवाडा, पौडी तहसील पाली तल्ली-कफो०२, पौडी तहसील रिठोली-अस०II, पौडी तहसील
क्यूंकालेश्वर-नांद०I, पौडी तहसील झंगरौली-घुडदौड.३, पौडी तहसील पाली मल्ली-कफो०३, पौडी तहसील रीई-कण्ड०२, पौडी तहसील
क्यड-वनग०I, पौडी तहसील झटकण्डी-असवालस्यूं-४, पौडी तहसील पाली लगा पोखरी-सि०५, पौडी तहसील रीठई-पैडु०३, पौडी तहसील
क्यार्क सैण-कफो०३, पौडी तहसील झांजड-सितो०३, पौडी तहसील पाली-कंड०I, पौडी तहसील रौड-अस०४, पौडी तहसील
क्यार्क-इड०II, पौडी तहसील टुंगर -वनगड०२, पौडी तहसील पाली-कण्ड०४, पौडी तहसील रौतेला-पू०मनि०२, पौडी तहसील
क्यार्की लगा थैर-असI, पौडी तहसील टंगरोली-पटवालस्यूं-२, पौडी तहसील पालीगूंठ-घुडदौड.३, पौडी तहसील लदोली-घुडदौडस्यू.३, पौडी तहसील
क्यार्द्ध-खात०३, पौडी तहसील टिउठिया-पैडु०३, पौडी तहसील पाली-प० मनियारस्यूँ, पौडी तहसील लयेडा-अस०४, पौडी तहसील
क्यारी-घुडदौड.३, पौडी तहसील टिमरी-कपोल०२, पौडी तहसील पाली-पैडु०I, पौडी तहसील ल्वाली-इड०४, पौडी तहसील
कर्णधार-वालीकण्ड०I, पौडी तहसील टीर-अस०५, पौडी तहसील पावो मल्ला-इड०४, पौडी तहसील ल्वाली-गग०२, पौडी तहसील
कलगडी मल्ली-वाली०२, पौडी तहसील टोलू-प०मनि०२, पौडी तहसील पावौ तल्ला-इड०४, पौडी तहसील लसेरा-वनेल०३, पौडी तहसील
कलढुंग-नांद०३, पौडी तहसील ठंगरधार-प०मनि०२, पौडी तहसील पावौ-कण्ड०३, पौडी तहसील लाटुगैर लगा कालौ, पौडी तहसील
कलूण-खात०४, पौडी तहसील डुंक-अस०३, पौडी तहसील पावौ-घुडदौडस्यूं-३, पौडी तहसील लाटगांव-प०मनि०I, पौडी तहसील
कलेथ-पू०मनि०२, पौडी तहसील डुंगरणसेरा-वन०२, पौडी तहसील पावौतल्ला-गग०II, पौडी तहसील लामागांव-अस०I, पौडी तहसील
कुल्याणी-वालीक०३, पौडी तहसील डुंग्रा-पट०I, पौडी तहसील पावौमल्ला-गग०II, पौडी तहसील लिंगुई-कण्ड०३, पौडी तहसील
केवर्स-कफो०३, पौडी तहसील डुंगरी-पैडु०४, पौडी तहसील पिपलाकोटी-कण्ड०२, पौडी तहसील लीई-कण्ड-०३, पौडी तहसील
केवर्स-पैडु०I, पौडी तहसील डुंग्री-बालीकण्ड०I, पौडी तहसील पिलखोला-सितौं०२, पौडी तहसील वजली-अस०३, पौडी तहसील
क्वली-गग०४, पौडी तहसील डडुवा-इड०३, पौडी तहसील पिसोली-इड०४, पौडी तहसील वजली-इड०३, पौडी तहसील
क्वाली-इड०४, पौडी तहसील डडोगी-वनेल०I, पौडी तहसील पीपलधार-घुड०२, पौडी तहसील वडखोलू-पू०मनि०२, पौडी तहसील
क्वीठ-पट०I, पौडी तहसील डुमलोट-वालीकण्ड०४, पौडी तहसील पीपली-कफो०२, पौडी तहसील वेडगांव-पू०मनि०३, पौडी तहसील
क्वीराली मल्ली-इड०II, पौडी तहसील डांग-कफो०I, पौडी तहसील पीपली-प०मनि०३, पौडी तहसील वडियार-अस०३, पौडी तहसील
क्वीराली-कण्ड०३, पौडी तहसील डांग-गग०I, पौडी तहसील पोखरी लगा खडखोला, पौडी तहसील वडियारगांव-अस०३, पौडी तहसील
क्वीरालीतल्ली-इड०II, पौडी तहसील डांगू-पू०मनि०१, पौडी तहसील पोखरी-कण्ड०३, पौडी तहसील वणियागांव-पट०I, पौडी तहसील
क्वीराली-सितों०३, पौडी तहसील डांग-पट०I, पौडी तहसील पोखरीगांव-घुड०I, पौडी तहसील वैद्य गांव-सितो०३, पौडी तहसील
कुश्याण-प०मनि०I, पौडी तहसील डांगसेरा-नांद०२, पौडी तहसील पोखरी-पू०मनि०१, पौडी तहसील वमराडी-वनग०I, पौडी तहसील
केसुन्दर-इड०II, पौडी तहसील डांगी-असवालस्यूं-४, पौडी तहसील पोखरी-वनगढ०२, पौडी तहसील वरसूडी-घुड०I, पौडी तहसील
कांडई तल्ली-पैडु०I, पौडी तहसील डागी-प०मनि०२, पौडी तहसील पोखरी-वालीकण्ड०२, पौडी तहसील वरसूडी-नांद०३, पौडी तहसील
कांडई मली-पैडु०I, पौडी तहसील डाबर सेरा-नांद०३, पौडी तहसील पोखरी-सितो-०५, पौडी तहसील वरसूडी-वालीक०२, पौडी तहसील
काण्डई-कफो०I, पौडी तहसील डोभ-नांद०३, पौडी तहसील पौडी-नांद०I, पौडी तहसील वरसीला-नांद०२, पौडी तहसील
काण्डई-नांद०I, पौडी तहसील डोभा-इड०II, पौडी तहसील फुरमुसी-वनेल०३, पौडी तहसील वरसीला-वालीकण्ड०I, पौडी तहसील
काण्डई-सितौं०I, पौडी तहसील डोभाल खोला-अस०I, पौडी तहसील फ्रीसिम्पलस्टेटगडोली, पौडी तहसील वैरागना-नांद०२, पौडी तहसील
काण्डा-अस०५, पौडी तहसील डोभाल ढाडरी-नांद०२, पौडी तहसील फुलणगांव-सितौं०६, पौडी तहसील वलूणीगांव-अस०५, पौडी तहसील
काण्डा-सितौं०I, पौडी तहसील डोवल्या तल्ला-पैडु०३, पौडी तहसील फल्दवाडी-वालीक०२, पौडी तहसील वलूणी-प०मनि०३, पौडी तहसील
कांदली-पैडु०३, पौडी तहसील डोवल्या मल्ला-पैडु०३, पौडी तहसील फल्दाकोट-वनेल०३, पौडी तहसील वलोद-अस०II, पौडी तहसील
कान्डा-वनगढ०२, पौडी तहसील ढुगली गूॅठ-सितौ०४, पौडी तहसील फल्दा-पटवालस्यूं-२, पौडी तहसील वसगडी-प०मनि०३, पौडी तहसील
कापड-कण्ड०२, पौडी तहसील ढंुगी -वनगढस्यू.१, पौडी तहसील फलस्वाडी-सितो० -३, पौडी तहसील वाडा उर्फ बेडा, पौडी तहसील
कामभाट-कंड०I, पौडी तहसील ढुंडक्वीराली-सितो० - ३, पौडी तहसील बकरवाडी-सितो०३, पौडी तहसील वाडियूं-अस०I, पौडी तहसील
कालौ-वालीकण्ड०४, पौडी तहसील ढन्डकुर-सितौं०६, पौडी तहसील बकरोडा-कंड०I, पौडी तहसील वामदेवध्वीली-कफो०I, पौडी तहसील
कांसदेऊ-प०मनि०२, पौडी तहसील ढुमका-वालीक०२, पौडी तहसील बकरोली-अस०४, पौडी तहसील विचली ढांडरी-नांद०II, पौडी तहसील
किमडांग-घुड०I, पौडी तहसील ढाडरी तल्ली-नांद०२, पौडी तहसील बगड-वालीकण्ड०I, पौडी तहसील विजोली लगा कोट-सि०I, पौडी तहसील
किमोली-अस०I, पौडी तहसील ढिकवाली-घुडदौड.३, पौडी तहसील बंगरगांव-पैडु०I, पौडी तहसील विडिंग-वनेल०२, पौडी तहसील
किरमोली-वनगढ०२, पौडी तहसील ढौंरखोली-वालीक०२, पौडी तहसील बैंगवाडी-नांद०३, पौडी तहसील विडोली-घुड०I, पौडी तहसील
किसमोलिया-प०मनि०I, पौडी तहसील ढौंर-वालीक०२, पौडी तहसील बगवानू-अस०४, पौडी तहसील विरसणी-कण्ड०२, पौडी तहसील
किसवाण गांव-इड०I, पौडी तहसील तकलना-प०मनिया०२, पौडी तहसील बगानी-प०मनि०I, पौडी तहसील विलखेत-प०मनि०३, पौडी तहसील
कोट लगा कुणजली, पौडी तहसील तगोली-अस०४, पौडी तहसील बूंगा-पू०मनि०२, पौडी तहसील विशल्ड-घुड०I, पौडी तहसील
कोट लगा फुरमुसी, पौडी तहसील तैडी-वने०२, पौडी तहसील बूंगा-वालीकण्ड०I, पौडी तहसील शुक्र-विडोलसंयूं, पौडी तहसील
कोटनाला-इड०३, पौडी तहसील तुन्देड लगा मासों, पौडी तहसील बगासू-प०मनि०३, पौडी तहसील श्यामपुर-गगवा.३, पौडी तहसील
कोटली-घुड०२, पौडी तहसील तुन्देड-पटवालस्यूं-, पौडी तहसील बछेला ढाढरी-नांद०२, पौडी तहसील श्रीकोट-खात०३, पौडी तहसील
कोटसाडा-सितो०३, पौडी तहसील तमलाग-गग०३, पौडी तहसील बजूण-कण्ड०४, पौडी तहसील श्रीकोट-नांद०३, पौडी तहसील
कोट-सितौं०I, पौडी तहसील तलसारी-प०मनि०३, पौडी तहसील बजवाड-वालीकण्ड०४, पौडी तहसील श्रीखोन खालसा-सितौं०२, पौडी तहसील
कोटा ल० वजली-इड०३, पौडी तहसील तैला-इड०४, पौडी तहसील बैंज्वाडी-नांद०I, पौडी तहसील श्रीखोन गूंठ-सितौं०२, पौडी तहसील
कोटा-कंड०I, पौडी तहसील ताल-घुडदौडस्यूं-३, पौडी तहसील बैजवाण गांव-कण्ड०२, पौडी तहसील शिकारदेऊ-घुड०I, पौडी तहसील
कोटा-घुडदौडस्यूं-३, पौडी तहसील तिमलेख-वालीक०२, पौडी तहसील बुटली-प०मनि०२, पौडी तहसील सकन्याणातल्ला-वा०२, पौडी तहसील
कोटा-प०मनि०I, पौडी तहसील तिमली-खात०४, पौडी तहसील बुटोलगांव-अस०II, पौडी तहसील सकनोली-अस०४, पौडी तहसील
कोटी-अस०५, पौडी तहसील तिलवाणगांव ल० खडखोला, पौडी तहसील बडकोट-अस०३, पौडी तहसील सकल्याणा मल्ला-वा०३, पौडी तहसील
कोठार-इड०II, पौडी तहसील तोणख्या-सितो ०५, पौडी तहसील बडकोट-प०मनि०I, पौडी तहसील सैंज-वनगढ२, पौडी तहसील
कोठी-कण्ड०३, पौडी तहसील तोलवाडी-कफो०२, पौडी तहसील बडुड-वनेल०I, पौडी तहसील सजवांण गांव-अस०II, पौडी तहसील
कोडियार लगा नैल-अस०२, पौडी तहसील तोली-कंड०I, पौडी तहसील बडथ्वालगांव-गग०I, पौडी तहसील सैंजी-वालीक०३, पौडी तहसील
कोलडी-कफो०I, पौडी तहसील तोली-कफो०२, पौडी तहसील बेडपानी-पू०मनि०२, पौडी तहसील सेठांणा ढाडरी-नांद०२, पौडी तहसील
कोलू-वनेल०३, पौडी तहसील तोली-प०मनि०३, पौडी तहसील बेडुला लगा जखेड-इ०४, पौडी तहसील सडेत-वनगढ०२, पौडी तहसील
कोलाकण्डी-नांद०३, पौडी तहसील थनुल-प०मनि०२, पौडी तहसील बेडुला-कण्ड०३, पौडी तहसील सैण-पू०मनि०३, पौडी तहसील
कोला-कफो०२, पौडी तहसील थपलियालगांव-गग०I, पौडी तहसील बुडाकोट-इड०II, पौडी तहसील सैण-वनेल०I, पौडी तहसील
कौडला-इड०३, पौडी तहसील थमाणा-सितो०४, पौडी तहसील बेडाजगड-खात०४, पौडी तहसील सतमुख-पैडु०४, पौडी तहसील
खुगसा-अस०४, पौडी तहसील थैर-अस०I, पौडी तहसील बुडोली-गग०I, पौडी तहसील सुतार गांव-प०मनि०२, पौडी तहसील
खडकोला-वनगढ०२, पौडी तहसील थर्फ कान्डई-प०मनि०२, पौडी तहसील बुढणी-विडोलस्यूं, पौडी तहसील सुन्दोली-अस०३, पौडी तहसील
खडखोला-कण्ड०२, पौडी तहसील थली-नांद०२, पौडी तहसील बणगांव मल्ला-गग०४, पौडी तहसील सुनारगांव-अस०३, पौडी तहसील
खडेततल्ला-वनग०I, पौडी तहसील थान-विडोलस्यूं, पौडी तहसील बणगांवतल्ला-गग०४, पौडी तहसील सुनारगांव-पट०I, पौडी तहसील
खडेतमल्ला-वनग०I, पौडी तहसील थापल्यूं लगा डांग-कI, पौडी तहसील बेदुलगांव-पू०मनि०३, पौडी तहसील सैनार-प०मनि०३, पौडी तहसील
खेडा-कण्ड०३, पौडी तहसील थापला-अस०३, पौडी तहसील बनेख-वालीकण्ड०२, पौडी तहसील सैनार-पू०मनि०३, पौडी तहसील
खडिगांव-इड०II, पौडी तहसील थापला-घुड०I, पौडी तहसील बन्डुल-सितो० -५, पौडी तहसील सुनारी लगा पण्डाली, पौडी तहसील
खणचूला-पू०मनि०३, पौडी तहसील थापला-प०मनि०२, पौडी तहसील बन्डोला ल० खुगसा-अ०५, पौडी तहसील संपलोडी-घुड०२, पौडी तहसील
खण्डा-वनगढ०२, पौडी तहसील थापली-कफो०३, पौडी तहसील बबोली मल्ली-सितौं०५, पौडी तहसील सेमन-कंड०I, पौडी तहसील
खतिगढ-घुड०I, पौडी तहसील थापली-पट०I, पौडी तहसील बमठी-इड०II, पौडी तहसील सुमेरपुर-गग०२, पौडी तहसील
खन्डूली-वालीकण्ड०I, पौडी तहसील थापली-वनगढ०२, पौडी तहसील बमणखोला-नांद०I, पौडी तहसील सेमली-सितो०३, पौडी तहसील
खन्दोडा-कफो०२, पौडी तहसील थौला ल० वाडा-इड०३, पौडी तहसील बमणगांव लगा दालमी, पौडी तहसील स्यालगी-सितौं०२, पौडी तहसील
खपरोली-गग०४, पौडी तहसील देडांग ल० चवथ-इड०३, पौडी तहसील बमणगांव-अस०I, पौडी तहसील स्यालमी-वालीकण्ड०I, पौडी तहसील
खर्का लगा नैल-अ०II, पौडी तहसील दंदालगांव-नांद०I, पौडी तहसील बयालगांव-नांद०३, पौडी तहसील सरक्याणा पल्ला-कफो०I, पौडी तहसील
खरकोटा-नांद०२, पौडी तहसील दबनू लगा महड-अस०५, पौडी तहसील बराली-प०मनि०I, पौडी तहसील सरक्याणा वल्ला-कफो०I, पौडी तहसील
ख्वीड-कफो०३, पौडी तहसील दयूली लगा नौली-कफो०३, पौडी तहसील बुरांसी-वालीक०३, पौडी तहसील सुर्जध्वीली-कफो०I, पौडी तहसील
खाण्डा तल्ला-अस०II, पौडी तहसील दुराल बूंगा-कफो०I, पौडी तहसील बुरांसी-सितौं०I, पौडी तहसील सरणा-घुड०२, पौडी तहसील
खाण्डा मल्ला-अस०II, पौडी तहसील दलमोटा-अस०I, पौडी तहसील ब्राह्मण कफलना-इड०३, पौडी तहसील सुरमाडी-पू०मनि०२, पौडी तहसील
खाण्डा-वनेल०२, पौडी तहसील देवल-गग०II, पौडी तहसील बेलणगांव-सितौ०४, पौडी तहसील सुराडी-पैडु०४, पौडी तहसील
खालखेत-वालीकण्ड०I, पौडी तहसील देवलगांव लगा चराकोट, पौडी तहसील बलोडी-गग०II, पौडी तहसील सुराल गांव-प०मनि०२, पौडी तहसील
खाल्यूं-वनेल०२, पौडी तहसील देवल-पू०मनि०३, पौडी तहसील बवोली तल्ली-सितौं०५, पौडी तहसील सुरालगांव-अस०३, पौडी तहसील
खोन-वनेल०I, पौडी तहसील देवल-सितौं०I, पौडी तहसील बहेडा-वनेल०२, पौडी तहसील सरासू-अस०३, पौडी तहसील
खोला-कण्ड०४, पौडी तहसील द्वारखिल-पैडु०I, पौडी तहसील बहेली-इड०II, पौडी तहसील सरोडा-प०मनि०३, पौडी तहसील
खोला-सितौं०४, पौडी तहसील देवार-सितौं०४, पौडी तहसील बहेली-खात०३, पौडी तहसील सल्डांग-सितौं०I, पौडी तहसील
खोली-इड०II, पौडी तहसील दैसण-प०मनि०३, पौडी तहसील बागी-कण्ड०२, पौडी तहसील सल्डा-वनगढ०२, पौडी तहसील
खोलीधार-वालीक०२, पौडी तहसील दालमी-बनग०१, पौडी तहसील बाडा-इड०३, पौडी तहसील सूला-अस०II, पौडी तहसील
गगवाडा-गग०II, पौडी तहसील दिउसी-प०मनि०३, पौडी तहसील बारई-इड०४, पौडी तहसील सलाणा-वालीकण्ड०४, पौडी तहसील
गजल्ड-इड०३, पौडी तहसील दिऊसा-प०मनि०I, पौडी तहसील बालमणा-बनगड०१, पौडी तहसील सैली कमानी-प०मनि०३, पौडी तहसील
गडकोट-प०मनि०२, पौडी तहसील दिवई-पटवालस्यूं-२, पौडी तहसील बांसई लगा कोलडी-क०I, पौडी तहसील सैली बांजी-प०मनि०३, पौडी तहसील
गुडेण्डी-कफो०२, पौडी तहसील दिवल्ड लगा अयाल-पै०२, पौडी तहसील बीजू लगा कापड-कंड०२, पौडी तहसील साकनी छोटी-पू०मनि०३, पौडी तहसील
गडथ-वनेल०I, पौडी तहसील दोलिण्डा पला-कफो०२, पौडी तहसील बोरिख-अस०४, पौडी तहसील साकनी बडी-पू०मनि०३, पौडी तहसील
गडरिया-खात०३, पौडी तहसील दोलिण्डा वला-कफो०२, पौडी तहसील बौराणी-इड०३, पौडी तहसील साँकर-बालीकण्ड०I, पौडी तहसील
गडूली लगा डांगी-अस०५, पौडी तहसील धनक-नान्द०२, पौडी तहसील बौसरी-गग०I, पौडी तहसील सांगुड सेरा-प०मनि०३, पौडी तहसील
गडुवागाड-नांद०३, पौडी तहसील धनांऊ मल्ला-गग०४, पौडी तहसील भेकल्या लगा धारकोट, पौडी तहसील सांगुडा-अस०I, पौडी तहसील
गडसेरा-इड०३, पौडी तहसील धनाऊंतल्ला-गग०४, पौडी तहसील भंगडू-अस०४, पौडी तहसील सिंडी-इड०४, पौडी तहसील
गढमोनू-खात०३, पौडी तहसील धुनारीवाहलगा खेडा-क०, पौडी तहसील भगल्वाण-नांद०I, पौडी तहसील सिमखेत-घुडदौड.३, पौडी तहसील
गुण्ड-पू०मनि०१, पौडी तहसील धमुन्ड-सितौं६, पौडी तहसील भटकोट पल्ला-वन०२, पौडी तहसील सिमतोली खालसा-खात०३, पौडी तहसील
गेण्ड-वनेल०I, पौडी तहसील धमेली-अस०II, पौडी तहसील भटकोट वल्ला-वन०२, पौडी तहसील सिमतोली-खात०३, पौडी तहसील
गणियागांव-गग०I, पौडी तहसील ध्याणी-कंड०I, पौडी तहसील भटकोटी-प०मनि०I, पौडी तहसील सिमल्थ-वालीक०२, पौडी तहसील
गदलेण्डा-प०मनि०३, पौडी तहसील धरगढी ल० पसीणा-घु०I, पौडी तहसील भट्टगांव-इड०३, पौडी तहसील सिमल्या लगा भण्डालू, पौडी तहसील
गदलिन्डा-अस०I, पौडी तहसील धूरा-पू०मनि०१, पौडी तहसील भट्टगांव-वनग०I, पौडी तहसील सिमल्या-कण्ड०४, पौडी तहसील
गुमाई-गग०३, पौडी तहसील धुरोली-पू०मनि०२, पौडी तहसील भट्टिगांव-अस०II, पौडी तहसील सिमल्या-प०मनि०I, पौडी तहसील
गैरवलगांव-वनग०२, पौडी तहसील धुलेत-वालीक०३, पौडी तहसील भट्टीगांव-घुड०२, पौडी तहसील सिमलासू-सितौं०६, पौडी तहसील
गैर-सितौं०२, पौडी तहसील ध्वीली बिष्ट-कफो०I, पौडी तहसील भटुण्डा-घुड०२, पौडी तहसील सिराला-कण्ड०३, पौडी तहसील
गलकोट लगा कुडिगांव, पौडी तहसील धान्दण-कफो०३, पौडी तहसील भेटुली-पू०मनि०३, पौडी तहसील सिरोली-इड०३, पौडी तहसील
गुलेण्डी-प०मनि०३, पौडी तहसील धार का मरगांव-पैडु०२, पौडी तहसील भेटा-इड०४, पौडी तहसील सिलडी-कफो०२, पौडी तहसील
ग्वली लगा धौडा, पौडी तहसील धारकोट-कफो०३, पौडी तहसील भेटी-अस०४, पौडी तहसील सिलुण-अस०४, पौडी तहसील
ग्वाड लगा डांग-गग०I, पौडी तहसील धारकोट-घुडदौड.३, पौडी तहसील भैडगांव-अस०४, पौडी तहसील सिलेथ-कफो०३, पौडी तहसील
ग्वाड-इड०II, पौडी तहसील धारकोट-प०मनि०२, पौडी तहसील भण्डारीगांव-इड०II, पौडी तहसील सिल्सू तल्ला-वनेल०३, पौडी तहसील
ग्वाड-खात०४, पौडी तहसील धारकोट-वनेल०I, पौडी तहसील भण्डालू-वनेल०२, पौडी तहसील सिल्सू मल्ला-वनेल०३, पौडी तहसील
ग्वालखुडा-वालीक०३, पौडी तहसील धारी-कण्ड०३, पौडी तहसील भुतानिसी-वनेल०३, पौडी तहसील सीकू-खात०४, पौडी तहसील
गहड-अस०३, पौडी तहसील धारी-प०मनि०३, पौडी तहसील भदला-बनग०I, पौडी तहसील सीमी लगा थैर-अस०I, पौडी तहसील
गहड-कफो०२, पौडी तहसील धौंक-कंड०I, पौडी तहसील भरगडी-वालीकण्ड०४, पौडी तहसील सीरौं-अस०५, पौडी तहसील
गहड-गग०२, पौडी तहसील धौडा-पू०मनि०३, पौडी तहसील भरतगांव-गग०II, पौडी तहसील सीलाफणाट-घुडदौड.३, पौडी तहसील
गहड-पैडु०३, पौडी तहसील नकोट तडियाल-क०४, पौडी तहसील भरसार-वालीक०३, पौडी तहसील सौड-कण्ड०३, पौडी तहसील
गहड-वनगढ०२, पौडी तहसील नकोट भद्री-कण्ड -०४, पौडी तहसील भवन-सितौं०५, पौडी तहसील सौडू-वनगढ०२, पौडी तहसील
गाड का मरगांव-पै०२, पौडी तहसील नखोन-कण्ड०४, पौडी तहसील भवांई-खात०४, पौडी तहसील सौण्डल तल्ला-अस०३, पौडी तहसील
गिठाली-खात०३, पौडी तहसील नेग्याणा-गग०II, पौडी तहसील भैंसकोट-घुड०२, पौडी तहसील सौण्डल मल्ला-अस०३, पौडी तहसील
गिदरासू-पट०I, पौडी तहसील नगर-अस०३, पौडी तहसील भैंसरो-पैडु०I, पौडी तहसील सौण्डल ल० कापड-क०४, पौडी तहसील
गोठली-बालीकण्ड०I, पौडी तहसील नेगी ढाडरी-नांद०२, पौडी तहसील भैंस्वाडा-खात०४, पौडी तहसील सौंन गडेरा-सितौं०४, पौडी तहसील
गोठिन्डा-पट०I, पौडी तहसील नगोली-इड०४, पौडी तहसील भैंस्वाडा-पैडु०I, पौडी तहसील सौलागढ ल० पाली-पै०I, पौडी तहसील
गोथला-नांद०II, पौडी तहसील नगोली-गग०४, पौडी तहसील भाकडा लगा आली-पैडु४, पौडी तहसील हैंडाखोली-अस०५, पौडी तहसील
गोदी लगा कापड-कण्ड०२, पौडी तहसील नडिया ल० मोल्ठी-पै०२, पौडी तहसील भाली लगा गढकोट, पौडी तहसील हरसुड तल्ला-गगवा.३, पौडी तहसील
गोदी सेरा-नान्द०२, पौडी तहसील नैथाना-पू०मनि०२, पौडी तहसील भिताई तल्ली-नांद०२, पौडी तहसील हरसुडमल्ला-गग०३, पौडी तहसील
गोदीमल्ली-नांद०३, पौडी तहसील नदी पार लगा कोट-सि०३, पौडी तहसील भिताई मल्ली-नांद०२, पौडी तहसील हंसूडी-पू०मनि०१, पौडी तहसील
गोरण-पू०मनि०१, पौडी तहसील ननकोट-गग०१, पौडी तहसील भीमली तल्ली-पैडु०४, पौडी तहसील हाचूई-अस०I, पौडी तहसील
गोर्थ-वनगढ०२, पौडी तहसील नैल लगा कोट-सितौं०I, पौडी तहसील भीमली मल्ली-पैडु०४, पौडी तहसील हिटोली-अस०४, पौडी तहसील
गोर्ली-प०मनि०३, पौडी तहसील नैल-अस०II, पौडी तहसील मकलोडी-कण्ड०४, पौडी तहसील
गोलगांव-कण्ड०३, पौडी तहसील नलई-पटवालस्यूं-२, पौडी तहसील मंजकोट-अस०II, पौडी तहसील
गोसिल लगा खोली-इड०I, पौडी तहसील नवन तल्ला-सितौं०२, पौडी तहसील मंजकोट-पू०मनि०१, पौडी तहसील

स्वयादिसँ[सम्पादन]