पूंजीवाद

विकिपिडिया नं

पूंजीवाद छगू प्रकारया आर्थिक प्रणाली ख गुकिलि वस्तु, उत्पाद व सेवा निजी स्वामित्वय् दै व नापं उकिया संचालन निजी क्षेत्र नं हे याइ। थन्यागु प्रणालीइ समाज व सरकारं नीति निर्माण व नीति पालनया जक्क भूमिका म्हिति व प्रत्यक्ष रुपय् आर्थिक कृयाकलापय् संलग्न जुइमखु। थन्यागु प्रणालीइ मनुतयेसं ध्येबा दयेकेयात थमंतुं ज्या यायेमा। पूंजीवादय् आपालं स्वतन्त्र व मुक्त बजाः दयाच्वनि गन मनुतयेसं थःयात माःगु वस्तु व सेवा न्याये व मी फै।

स्वयादिसँ[सम्पादन]