पुचः:User or

विकिपिडिया नं
Jump to navigation Jump to search

थ्व पुचःया छ्यलामितयेसं इमिके Odiaभाय्‌या ज्ञान दु धका धयातःगु दु।

थ्व पुचले आःईले पौ वा मिदिया मदु।