पुचः:User lzh

विकिपिडिया नं

थ्व पुचःया छ्यलामितयेसं इमिके Literary Chineseभाय्‌या ज्ञान दु धका धयातःगु दु।

पुच "User lzh"य् दुगु च्वसुत।

थ्व पुचले क्वे बियातःगु पौ दु।