पुचः:६७४

विकिपिडिया नं
थन झासँ: navigation, मालादिसँ
०-९ अं
पुच: क्ष त्र ज्ञ श्र अः

उपपुचःतः

थ्व पुचले ३ सकलय् बियातःगु ३ उपपुचःतः दु।

पुच "६७४"य् दुगु च्वसुत।

थ्व पुचले क्वे बियातःगु पौ दु।