पुचः:यचा

विकिपिडिया नं
Jump to navigation Jump to search

उपपुचःतः

थ्व पुचले ४ सकलय् बियातःगु ४ उपपुचःतः दु।

पुच "यचा"य् दुगु च्वसुत।

१० सकलय् थ्व बियातःगु १० पौस थ्व पुचले दु।