पुचः:निथीजाःपिलाःमि

विकिपिडिया नं
Jump to navigation Jump to search

थ्व पुचलय् निथीजाःपिलाःमि सम्बन्धिया च्वसुत स्वानातःगु दु ।

पुच "निथीजाःपिलाःमि"य् दुगु च्वसुत।

थ्व पुचले क्वे बियातःगु पौ दु।