न युग

विकिपिडिया नं

नः ई मनूया विकासक्रमय् छगू युग ख। थ्व युगय् मनूं नः छ्येला ज्याभः, ल्वाभः दयेके सयेकल। थ्व ई न्ह्यथने धुंका हलिमय् यक्व हताः जूगु खनेदु।

स्वयादिसँ[सम्पादन]