न्हाय्‌पंपिलि

विकिपिडिया नं
न्हाय्‌पंपिलि (tympanic membrane)
Anatomy of the human ear.
Right tympanic membrane as seen through a speculum.
लातिन membrana tympanica
Gray's subject #230 1039
MeSH Tympanic+Membrane

न्हाय्‌पंपिलि वा टिम्प्यानिक मेम्ब्रेन पिनेन्ह्यापंया दकलय् दुनेया छता पिलि कुचा ख। थ्व पिलिं पिने न्ह्यापं व दुने न्ह्यापंयात विभाजित याई। थ्व पिलिया श्रवणय् यक्व योगदान दु।

संरचना[सम्पादन]

थ्व पिलिया निता खण्ड दै। थ्व खः-

  • पार्स टेन्सा
  • पार्स फ्लासिडा (श्रापेनेलया पिलि)

थ्व पिलिइ स्वबः सतह दु। थ्व स्वबः थ्व कथं दु:

  • पिनेयागु इपिथेलियल बः
  • दथुइगु फाइब्रस बः
  • दुनेयागु म्युकोजल बः

पार्स फ्लासिडाय् फाइब्रस बः नगण्य मात्राय् जक्क दै।

नसा[सम्पादन]

थ्व भागनाप स्वापूदुगु नसातः थ्व कथलं दु;