Jump to content

निजामाबाद जिल्ला

विकिपिडिया नं

निजामाबाद जिल्ला भारतयागु तेलंगाणायागु छगु जिल्ला खः। निजामाबाद नगर थ्व जिल्लायागु मू सहर ख। बोधन, कामारेड्डि, आर्मूरु मेमेगु तधंगु सहर ख।

भूगोल[सम्पादन]

जिल्लायागु उत्तरय् अदिलाबाद जिल्ला, पूर्वय् करींनगर्, दक्षिणय् मेदक् जिल्ला, पश्चिमय् कर्णाटकयागु बीदरु जिल्ला व महाराष्ट्रयागु नांदेड जिल्ला दु। थ्व जिल्ला 18-5' निसें 19' उत्तर अक्षांश व 77-40' निसें 78-37' पूर्व देशान्तरय् ला।

जिल्ला तथ्यांक[सम्पादन]


पर्यटक थाय्[सम्पादन]

निजांसागर्, श्रीरांसागर्, पोचारं, आलीसागर्, निजामाबादु कोट, डिच्‌पल्लि रामालयं, तिलक गार्डॆन व म्यूजियम, दोमकॊंड कोट, कंटेश्वर् देवालयं, किल्ला रामालयं, मल्लारं अडवि, अशोक् सागर्, सारंगापूर्, आदि थ्व थाय्‌यागु पर्यटकिय थाय् ख।


निजामाबादु मंडलत[सम्पादन]

थ्व जिल्लाय् ३६ मण्डल दु

निजामाबादु जिल्ला मंडलालु जिल्लाया मण्डलतेगु ल्या: ३६
१.रेंजल मण्डल, निजामाबाद जिल्ला

२.नवीपेट मण्डल, निजामाबाद जिल्ला

३.नंदिपेट मण्डल, निजामाबाद जिल्ला

४.आर्मूरु मण्डल, निजामाबाद जिल्ला

५.बालकोंड मण्डल, निजामाबाद जिल्ला

६.मोर्ताड मण्डल, निजामाबाद जिल्ला

७.कम्मरपल्लि मण्डल, निजामाबाद जिल्ला

८.भीमगल मण्डल, निजामाबाद जिल्ला

९.वेल्पूरु मण्डल, निजामाबाद जिल्ला

१०.जक्रानपल्ले मण्डल, निजामाबाद जिल्ला

११.माक्लूर् मण्डल, निजामाबाद जिल्ला

१२.निजामाबाद मण्डल, निजामाबाद जिल्ला

१३.येडपल्ले मण्डल, निजामाबाद जिल्ला

१४.बोधन मण्डल, निजामाबाद जिल्ला

१५.कोटगिरि मण्डल, निजामाबाद जिल्ला

१६.मद्नूरु मण्डल, निजामाबाद जिल्ला

१७.जुक्कल मण्डल, निजामाबाद जिल्ला

१८.बिच्‌कुंद मण्डल, निजामाबाद जिल्ला

१९.बिर्कूर मण्डल, निजामाबाद जिल्ला

२०.वर्नि मण्डल, निजामाबाद जिल्ला

२१.डिच्‌पल्लि मण्डल, निजामाबाद जिल्ला

२२.धर्‌पल्लि मण्डल, निजामाबाद जिल्ला

२३.सिरिकोंड मण्डल, निजामाबाद जिल्ला

२४.माचारेड्डि मण्डल, निजामाबाद जिल्ला

२५.सदाशिवनगर मण्डल, निजामाबाद जिल्ला

२६.गान्धारी मण्डल, निजामाबाद जिल्ला

२७.बान्स्‌वाड मण्डल, निजामाबाद जिल्ला

२८.पिट्लम् मण्डल, निजामाबाद जिल्ला

२९.निजांसागर मण्डल, निजामाबाद जिल्ला

३०.येल्लारेड्डि मण्डल, निजामाबाद जिल्ला

३१.नागारेड्डिपेट मण्डल, निजामाबाद जिल्ला

३२.लिंगंपेट मण्डल, निजामाबाद जिल्ला

३३.ताड्वायि मण्डल, निजामाबाद जिल्ला

३४.कामारेड्डि मण्डल, निजामाबाद जिल्ला

३५.भिक्नूर मण्डल, निजामाबाद जिल्ला

३६.दोमकोंड मण्डल, निजामाबाद जिल्ला

पिनेयागु स्वापूत[सम्पादन]


तेलंगाणाया जिल्ला तेलंगाणा राज्य चिं
अदिलाबाद जिल्ला | करीमनगर जिल्ला | निजामाबाद जिल्ला | वारंगल जिल्ला | खम्मम जिल्ला | मेदक जिल्ला | रंगारेड्डी जिल्ला | हैदराबाद जिल्ला | महबूबनगर जिल्ला | नालगोंडा जिल्ला