नसवाडी तालुका

विकिपिडिया नं
Jump to navigation Jump to search
नसवाडी तालुका
Coordinates
देय् Flag of India.svg India
State गुजरात
जिल्ला वडोदरा जिल्ला
Time zone IST (UTC+5:30)

नसवाडी तालुका भारतया गुजरात राज्यया वडोदरा जिल्लाया छगु तालुका ख। थ्व तालुकाय् प्राथमिक ब्वंकुथि, पंचायतघर, आंगणवाडी, डेरी आदि शैक्षिक, प्रशासनिक व आर्थिक थाय् दु। थ्व तालुकाय् बुंज्या, मजदुरी, पशुपालन आदि ज्या याइपिं मनुत दु। थ्व तालुकाया मू भाषा गुजराती ख। नापं थन हिन्दी नं थुपिं मनुत दु।

गां[सम्पादन]

थ्व तालुकाया गां थ्व कथं दु -

अकोणा भंगीयावाड छारबरा धांधणीया
अंबाडा भरोसवाडी छाथ्थीयामळी धाणीया उमरावा
अंबापुरा भारवाडा छेवट धारसीमेल
अमरोळी भील बोरीयाड छोटी उमेर ढोली कोतरडी
अमता भुतखाण चोरामल धुमणा
आनंदपुरी बीलगाम चोसलपुरा दुगधा
अंधारी बोफा चुनाखान फतेपुर
अंत्रास बोरखेड डब्बा फेकरडा (खारखडा)
बगाळीया बोरवाणी दभेण फुलवाडी
बरी महुडा बोटीयाकुवा दाजीपुरा गढ
बरोली बुधा जलधुणी दामोली गणीयार बारी
बतुपाळासडी चमेथा दाणी धटामळी
बेडीकुवा चंदनपुरा देडकीयामळी धटासा
भगवानपुरा (पं×खेडा) छावरीया डेकोच गेसवाडी
भागवणपुरा (नेसवाडी) छाकतर उंमरावा धमाणीया अंबा धोडा
भांका छालवंत धमासीया धोडीसीमेळ
धुंटीया अंबा जीतनगर कसुंबीया खोखरा (तणखला)
गोयावंत (रंगाणी) जीतपुरा काटकुवा खोखरा (लावाकोइ)
हमीरपुरा कडदा (गीरõखेडा) केलाणीया खुशालपुरा
हाणल्ली कडीकुवा केसरपुरा कोलंबा
हरीपुरा (बोरीयाड) कडुली महुडी केवाडी कोळी बोरीयाड
हरीपुरा (नेसवाडी) काकडवाणी खडकीया कोळु
हरीपुरा (वडेशीया) काळीदोरी खडकीया (बोरीयाड) कोठीया
हरीयाबार काळीयापुरा खंभयाता कोयारी
हरखोड कालकोच खापरीया कुकरडा
इंटीया कंबोया खरेडा कुकावती
जाजवा कमलावासण खेंडा कुमेथा
जकशी कंधा खेरमल कुंडा
जांबा (जीवनपुरा) कंडवा खेताणबार कुप्पा
जांबुधोडा कंकुवासण खीचडीया (मालडुंगरा) लावाकोइ
जामली कांटीयाबार खोडीया लींडा
जेमलगढ करमडी खोखरा महेबुतपुरा
माठा जलधुणी नीशाना रामापलासडी सांकळ(तणखला)
मेटोरा पाला रामपुरी सरीपाणी
मेडीया पलासणी रणबोर सरीयापाणी
मोढाळा पलसर रणेदा सेंगपुर
मोरडीया पाणी महुडा राणीपुरा साकरवाव
मोटी झारी पणखाडा (जीतनगर) राताकडाव सीमालीया
नाखलपुर पंखाडा (खीचडीया) रतनपुरा सीमळखडु
नाना वंत पाटडीया रतनपुरा (कपराळी) सीमेल
नानी जडुळी पेकोइ रायसींगपुरा सींधालीया
नानी कडाइ पीपलज रयापुर सींधीकुवा (चमेथा)
नानी झारी पीप्लवाणी रेलीया अंबा सींधीकुवा (रोझीया)
नेन्नुपुरा पीसयाता (दीगनैल) रोझीया सींधीपाणी
नारदा पोचंबा समरपुरा सोडत
नेसवाडी पोथलीपुरा सांढीया सोढाळीया
नेसवाडी राधानी पाणी साणकडी बारी सुकापुरा
नवागाम (नानी नवागामी) राजपुरा सांकळ सुकलीवासण
तकडाछाया वंडारीया वडीया (सोढळीया) वाडीया (लावाकोइ)
तळाव वांकी खाखर वाधीयामहुडा वाधाच
तणखला वांकळा वागुमा झारखळी
तरोल वांटडा वालपुरा झेर
थुणपुरा वसवाणी उंडाकोतर
टींबा वेगननार वडादळी
उडेत वेलारी वढेशीया
उमरकोइ वीयावंत वडीया

लिधंसा[सम्पादन]

स्वयादिसँ[सम्पादन]