ध्वखा

विकिपिडिया नं
नेदरल्यांदया एम्स्तरद्याम पूर्त ध्वखा, सन् १३५५य् देकातगु
किपू ध्वखा

नगरया लागाय् देकातगु तधंगु लुखायात ध्वखा धाइ। प्राचीन व मध्यकालय् थन्यागु ध्वखातेत नगरया रक्षाया निंतिं देकातैगु या।