धातु

विकिपिडिया नं

धातु धागु छता प्रकारया तत्त्व ख। रसायनिक प्रकियाय् थन्यागु तत्त्वं थःगु इलेक्त्रोन अपुइकः हे त्वःते फु। थथे इलेक्त्रोन त्वःता धातुतसें धातुत्मक स्वापू दयेकी। धातु ताप व विद्युत वाहाया बांलागु सञ्चालक जुइ। नापं, धातुत झः-झः धाइगु नं या। साधारण तापक्रम व चापय् पारो त्वता मेमेगु दक्वं धातुत ठोस अवस्थाय् दयाच्वनि। धातुत ल्वाकछ्याना थीथी अलोय दयेकेछिं। धातुयात क्वाचा थासाय् थना थी-थी वस्तु दयेकेछिं। थन्यागु ज्यायात थँज्या (Casting (metalworking)) धाइ। धातुया थी-थी भौतिक गुणतेसं धातुतेगु ज्या निर्धारण याइ। यातुसेच्वनिगु (Ductile) पहः अप्व दूगु धातुतेगु तार दयेके अःपु।

दसु[सम्पादन]

स्वयादिसँ[सम्पादन]