Jump to content

द बढ़ई

विकिपिडिया नं
द बढ़ई
पृष्ठभूमि सूचं
उत्पत्ति Downey, California, United States
विधा Pop
Soft rock
Easy listening
सक्रिय दँ 1968-1983
लेबल A&M Records
एसोसियतेद एक्त The Richard Carpenter Trio, Spectrum
जाःथाय् carpentersofficial.com
पुलांपिं सदस्यत
Richard Carpenter
Karen Carpenter

द बढ़ई छगु नांजागु रक एण्ड रोल ब्यान्ड खः। थ्व ब्याण्ड हलिमया दक्ले नांजाःगु ब्याण्डय् छगू ख।

स्वयादिसँ[सम्पादन]