Jump to content

द्यःवँय् पहः

विकिपिडिया नं

द्यः धालकि छुं हे म्वाम्ह व द्यःया नामय् न्ह्यागु नं याइम्ह मनुयात द्यःवँय् धाइ। थन्यागु पहःयात द्यःवँय् पहः धाइ।

स्वयादिसँ[सम्पादन]