Jump to content

दुर्ग जिल्ला

विकिपिडिया नं

दुर्ग जिल्ला भारतया छत्तीसगढ राज्यया छगू जिल्ला ख। थ्व जिल्लाया तहसील थ्व कथं दु-

जनसंख्या[सम्पादन]

सन् २०११स जूगु जनगणना कथं थ्व जिल्लाया उपजिल्ला (तहसील) व ग्रामीण जनसंख्या थ्व कथं दु-

राज्य कोद जिल्ला कोद तहसील कोद प्रशासनिक इकाइ राज्य/जिल्ला तहसील सकल गां ग्रामीण जनसंख्या सकल ग्रामीण मिजं सकल ग्रामीण मिसा
२२ राज्य छत्तीसगढ़ १९५६७ १९६०७९६१ ९७९७४२६ ९८१०५३५
२२ ४०९ जिल्ला दुर्ग १७६१ २०५९१०७ १०२६१५२ १०३२९५५
२२ ४०९ ३३११ तहसील नवागढ़ १८५ १७९९४४ ९०२४६ ८९६९८
२२ ४०९ ३३१२ तहसील बेमेतरा १८७ १८७०८८ ९३७१२ ९३३७६
२२ ४०९ ३३१३ तहसील साजा १०८ १०२१३० ५०९८३ ५११४७
२२ ४०९ ३३१४ तहसील थान खम्हरिया ७७ ६९८१९ ३४६५९ ३५१६०
२२ ४०९ ३३१५ तहसील बेरला १३२ १८२२११ ९०७६८ ९१४४३
२२ ४०९ ३३१६ तहसील धमधा १६२ २०४४९१ १०२३६१ १०२१३०
२२ ४०९ ३३१७ तहसील दुर्ग ८० २००६९६ १०११९३ ९९५०३
२२ ४०९ ३३१८ तहसील पाटन १४२ २१२०६१ १०६१४७ १०५९१४
२२ ४०९ ३३१९ तहसील गुण्डरदेही १५९ १९१२८७ ९५१८२ ९६१०५
२२ ४०९ ३३२० तहसील डौण्डी लोहारा २०५ १९१३६६ ९४१४२ ९७२२४
२२ ४०९ ३३२१ तहसील बालोद ९१ १०१७५९ ५०२६० ५१४९९
२२ ४०९ ३३२२ तहसील डौण्डी ११२ ९६८०५ ४७१९१ ४९६१४
२२ ४०९ ३३२३ तहसील गुरूर १२१ १३९४५० ६९३०८ ७०१४२

स्वयादिसँ[सम्पादन]