Jump to content

दांता तालुका

विकिपिडिया नं
दांता तालुका
Coordinates
देय्  India
State गुजरात
जिल्ला बनासकांठा जिल्ला
Time zone IST (UTC+5:30)

दांता तालुका भारतया गुजरात राज्यया बनासकांठा जिल्लाया छगु तालुका ख। थ्व तालुकाय् प्राथमिक ब्वंकुथि, पंचायतघर, आंगणवाडी, डेरी आदि शैक्षिक, प्रशासनिक व आर्थिक थाय् दु। थ्व तालुकाय् बुंज्या, मजदुरी, पशुपालन आदि ज्या याइपिं मनुत दु। थ्व तालुकाया मू भाषा गुजराती ख। नापं थन हिन्दी नं थुपिं मनुत दु।

थ्व तालुकाया गां थ्व कथं दु -

अभापुरा भचाडीया दांता गंगवा
अदेरण (दांता) भद्गमल देरीचारदा धंटोडी
अदेरन (मां×कडी) भांखरी देवालीयावाळी वाव धोडाटंकाणी
अमरपुरा भाणपुर ढाबानी वाव गोराड
अंबाधंटा भवानगढ धंगाडीया गोधाणी
आंबलीमल बोरडीयाळा धामनवा गोढडा
अमलोइ छोटा बामोद्गा धारेडा गुडा
बलवंतपुरा छोटा पीपोद्गा ध्रांगीवास हेडाड
बामनीया चीखला धुनाली हरीगढ
बामनोज चोकीबोर दीवडी हरीवाव
बनोदरा चोरासन गढ (दांता) हाथी पगला
बरवास चोरी गढ (महुडा) हेडो
बेडा दाभछत्रा गांजीपुर जगतपुरा
बेडापानी डालपुरा गनापीपली जलाना
बेगाडीयावास दांता गंछेरा जंबेरा
जमरू कांतीवास कुõकडी मांकनचंपा
जशवंतगढ करणपुर कुंभारीया मां×कडी
जशवंतपुरा(दांता) कीनगोरा कुंडेल मानपुर (गोराड)
जशवंतपुरा (हडाड) केशरपुरा कुंवरसी मानपुर (पेथापुर)
जशवापुरा (मांकडी) खैवाड लोतोल मीरनवास
जवारा खानधोरा मचाकोडा मोर डुंगरा
जेटवास खतानी मगरी मधुसुदनपुरा मोटा बामोद्गा
झारीवाव खातल मगवास मोटा पीपोद्गा
जुंफली खेरानी उंबरी महोबतगढ ø (दांता) मोटासडा
जीतपुर खेरमल महोबतगढ (हडाड) मोतीपुरा
जोधसर खीरोज महुडा नागेल
जोरापुरा खोखर बीली महुडी नैवाडा
कणबीयावास खोखारीयावास मल नानासडा
कानागर कोदारवी रानपुर मंछीला नानी टुंडीया
कंसा कोटेश्वर मंडाली नारगढ
नवानीया राधपुर सराकला टोडा
नावानु पादर रंगपुर सरहद छापरी तोरणीया
नवावास (दांता) राणी उंबरी सवइपुरा उदावास
नवोवास (हडाड) रानीका सीम्बल उंबरा
पडालीया रनोल सीम्बलीया उमेदपुरा
पंछा राणपुर सीम्बलपानी उनादरा
पणीयारी रतनपुर सींकडा वडनल
पनुद्गा रयानीया सीयावाडा वडुसण
पसीया रींछडी सोलसंडा वेदवेरा
पतालीया रूपपुरा सुलतानपुर वागडा कयारी
पेथापुर रूपवास तलीटी वाधडाचा
पीपलीवाली वाव समैया तरंगडा वजासना
पीठ (नवानगर) सनाली टेकरी वसी
पृथ्वीराजगढ संढोसी थालवाडा वेकरी
पुंजपुर संतपुर थाना वेलवाडा
कोयलापुर वीरमवेरी विरपुर(लोतोल) वीजलासन
विरपुर (हडाड)